Summer Adams | Tâm Lượng | Tu thư Sen Trắng phỏng soạn: GĐPT “Từ Bi Tận Cùng” để “Sửa Mình Ngày Thêm Tinh Tấn”

Trong khi điều hướng con đường tu tập của mình, tôi đã có một may mắn to lớn là được sự hướng dẫn tận tình từ Chagdud Khadro, một giáo thọ Phật giáo Kim Cương thừa đáng kính, và  là một phụ nữ Tây phương. Hơn một lần, tôi đã hỏi cô ấy, “Thưa thầy,…

Buddhistdoor Global | Buddhistdoor View: Dharma Lessons on What it Means to Be a Hero

Bhutanese thangkha of the Jatakas. From madrascourier.com The central theme of this commentary, and indeed many other editorials and news reports from the past week, is “heroes.” These heroes are the 12 boys who practiced meditation to stay calm while waiting for rescuers, their coach, who taught them these meditation techniques and divided his food among his team…