Tâm Kiểm | StHTr: Đức Phật để lại những lời khuyên về lãnh đạo thông qua “Mười nhiệm vụ của một vị vua” | Buddha left us with Leadership through “The ten duties of a King”

Phật Gautama, còn được gọi là Siddhārtha Gautama, hoặc đơn giản là Đức Phật, là một người đã giác ngộ, sáng lập ra giáo lý Phật giáo.

Trong một đoạn kinh mô tả “Mười nhiệm vụ của một vị vua,” cơ bản đây là kim chỉ nam cho các vị vua đã được Đức Phật khai thị cách đây hơn 2500 năm. Ngày nay những lời dạy này vẫn còn rất phù hợp vì những hướng dẫn của Ngài đã cung cấp một cơ sở lãnh đạo vững chắc cho các nhà lãnh đạo.

Mười nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo / chính phủ / vua, v.v. là gì?

 1. Sự hào phóng / Từ thiện – Một nhà lãnh đạo hào phóng trong việc cho đi, chia sẻ, hy sinh lợi ích của bản thân vì lợi ích của mọi người.
 2. Đạo đức – Tiêu chuẩn đạo đức vốn rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng để tạo dựng niềm tin trong tổ chức, nếu những người lãnh đạo không làm gương mẫu về đạo đức, văn hóa, … thì sự tôn trọng / tin tưởng đó thực sự không tồn tại.
 3. Sự hy sinh – Bạn nên hy sinh thời gian và năng lượng của mình cho hạnh phúc của mọi người – từ góc độ tổ chức, sẵn sàng làm những gì cần thiết để hỗ trợ thành viên phát triển đời sống, sự nghiệp.
 4. Vị tha – Một nhà lãnh đạo vị tha về nguyên tắc / thực hành vì lợi ích của thành viên. Các nhà lãnh đạo vĩ đại luôn vị tha và là người tạo điều kiện cho sự thành công của mọi người liên đới.
 5. Trung thực – Một trong những đặc điểm quan trọng ở một nhà lãnh đạo tuyệt vời là trung thực và làm điều đúng đắn. Một nhà lãnh đạo nên làm những gì đúng và kiên quyết giữ vững sự thật. Anh ấy / Cô ấy là một người thể hiện sự trung thực và chính trực.
 6. Sự mềm dẻo – Tâm trí và suy nghĩ dịu dàng và phẩm chất tốt bụng, mềm dẻo và lịch sự. Một nhà lãnh đạo được ngưỡng mộ vì cô ấy / anh ấy / anh ấy dịu dàng, tốt bụng, khiêm tốn và khoan dung.
 7. Không nóng nảy – Tất nhiên không ai muốn một nhà lãnh đạo nóng nảy, bạo động. Từ góc độ lãnh đạo, một nhà lãnh đạo không quá hung hăng, thô lỗ, tàn nhẫn và thiếu cởi mở với các phản hồi / ý kiến, v.v. Hy vọng chúng ta không có những nhà lãnh đạo hành hung nhân dân.
 8. Trầm tĩnh – Một nhà lãnh đạo vẫn bình tĩnh và điềm đạm ngay cả trong lúc hỗn loạn và rối ren. Giữ bình tĩnh là rất quan trọng để đảm bảo rằng chúng ta suy nghĩ với đầu óc minh mẫn và tập trung vào việc tiến về phía trước.
 9. Sự nhẫn nại – Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ nhận ra tầm quan trọng của sự nhẫn nại trong việc xây dựng một đội ngũ tốt nhất. Chúng ta phải nhận ra rằng cần có thời gian để đạt được điều gì đó, vì vậy sự nhẫn nại là rất quan trọng. Một ví dụ là kiên nhẫn và bình tĩnh trong thời gian khó khăn, thành viên sẽ phản ánh điều đó một cách tích cực. Một cách khác là kiên nhẫn lắng nghe nhân viên của bạn, nó tạo ra sự tôn trọng và tin tưởng cho thấy bạn coi trọng ý kiến ​​của thành viên.
 10. Tính đứng đắn – Một nhà lãnh đạo tôn trọng ý kiến ​​của người khác và tránh định kiến. Một nhà lãnh đạo chính trực và chịu trách nhiệm / giải trình các tình huống một cách đức độ.

1. Generosity/Charity – A leader which is generous in giving, sharing, sacrificing own interests for the welfare of the followers/people.

2. Virtue – Role modelling high ethical/moral standards which is critical in any organizations. This is one key characteristics that builds trust in the organization, if the leaders do not role model ethics, culture, etc .. the respect/trust is then truly non-existent.

3. Sacrifice – You should sacrifice your time and energy for the well being of your employees – from an organization perspective, willing to do what it takes to support your employees career growth.

4. Altruism – A leader that is selfless in principle/practice for the welfare of the employees. Great leaders are selfless and are facilitators in the success of their employees.

5. Honesty – One of the key characteristics in a great leader is being honest and doing the right thing. A leader should do what’s right and uphold the truth uncompromisingly. He/She is someone who role model uprightness and leads with integrity.

6. Gentleness – A gentleness of mind and thought and the quality of being kind, tender and well-mannered. A leader who is admired for her/his gentleness, kindness, humility and tolerance.

7. Non-Violence – Of course nobody wants a violent leader From a leadership perspective, a leader who’s not overly aggressive, rude, ruthless and is not open to feedback/opinions, etc. I hope we do not have leaders who assaults the people.

8. Non-Anger – A leader who remains calm and composed even during a midst of chaos and confusion. Remaining calm is critical in ensuring that we think with a clarity of mind and be focused on moving forward.

9. Patience – A good leader will realize the importance of patience in building the best kind of team. We ought to realize that it takes time to get to something, so patience is critical. One example is being patient and calm during difficult times, the employees will reflect that positively. Another is listening to your employees patiently, it creates respects and trust showing you value your employee’s opinion.

10. Uprightness – A leader that respects the opinions of others and avoiding prejudice. A leader who’s righteous and takes responsibility/accountability of situations in a morally ethical manner.

Mười phẩm chất này nếu được hiểu và thực hành có thể tạo thành một nền tảng lãnh đạo vững chắc. Nhưng đây là một quá trình học hỏi – trong suốt chặng đường này – mỗi chúng ta sẽ trải qua những tình huống phức tạp khó khăn và chúng ta có thể mắc sai lầm, điều đó không sao cả. Miễn là chúng ta học hỏi từ những sai lầm và cởi mở với những lời phê bình mang tính xây dựng, chúng ta sẽ tiếp tục cải thiện và phát triển với tư cách là một nhà lãnh đạo. Mười phẩm chất này chắc chắn cũng sẽ hướng dẫn anh chị vượt qua các tình huống. Đức Phật là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, và có rất nhiều điều mà chúng ta có thể học hỏi từ những lời dạy của Ngài.

These ten qualities if understood and practiced can form a strong leadership foundation I believe. It’s definitely a learning process, along the way each of us will experience difficult complex situations and we may also make mistakes which is fine. As long as we learn from the mistakes and are open to constructive criticisms, we’ll continue to improve and grow as a leader. These ten qualities will definitely guide you through the situations as well. Buddha was an amazing leader, and there’s a lot that we can learn from his teachings.

“Tôi có thể an nhiên thị tịch một cách hạnh phúc. Tôi đã không giấu một lời dạy nào trong một bàn tay khép kín. Tất cả những gì có ích cho bạn, tôi đã chia sẻ ra hết rồi. Hãy là ánh sáng dẫn đường cho chính bạn”. – Đức Phật đã nói lời này trong dây phút Ngài nhập diệt, khi ngài 80 tuổi.

“I can die happily. I have not kept a single teaching hidden in a closed hand. Everything that is useful for you, I have already given. Be your own guiding light.” – The Buddha, while leaving his body at the age of eighty.

__________________________

Theo: Amit Shah, Senior IT Manager/Product Owner – Event/Service Management | CSPO | CISA | SAFe | ITIL v3, v4 |

One thought on “Tâm Kiểm | StHTr: Đức Phật để lại những lời khuyên về lãnh đạo thông qua “Mười nhiệm vụ của một vị vua” | Buddha left us with Leadership through “The ten duties of a King”

 1. Pingback: Trang Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN: TÂM KIỂM BẠCH HOA MAI |

Leave a Reply