David H. Huntoon, Jr. | Diệu Ngọc lược thuật: Kỹ năng trao quyền của những nhà lãnh đạo thành công | How Successful Leaders Use Empowerment to Build Trust and Excellence

Ngày nay, khái niệm trao quyền cho các thành viên trong tổ chức của chúng ta được nói đến rất nhiều và có lý do chính đáng. Các nhà lãnh đạo giỏi được đặc trưng bởi khả năng trao quyền cho nhóm của họ để đạt được thành công tối đa. Điều quan trọng là phải suy nghĩ thấu đáo ý nghĩa của việc trao quyền và cách tốt nhất để sử dụng nó khiến tổ chức của chúng ta có thể khai thác sức mạnh của mình. Định nghĩa của Quân đội Hoa Kỳ về khả năng lãnh đạo có ngụ ý đề cập đến việc trao quyền: “ảnh hưởng đến mọi người bằng cách cung cấp mục đích, định hướng và động lực, trong khi hoạt động để hoàn thành sứ mệnh và cải thiện tổ chức.” Trao quyền thực hiện tất cả những điều đó. Hãy mô tả cách nó có thể hoạt động và ứng dụng vào tổ chức chúng ta.

Xác định việc trao quyền lãnh đạo

Trao quyền là một phương tiện để bao gồm cả nhóm trong quá trình ra quyết định, tạo cho họ một vai trò có sự tham gia nhằm tận dụng chuyên môn và khả năng phán đoán của họ, đồng thời điều đó làm tăng ý thức của họ về cả giá trị cá nhân và cam kết đối với tổ chức. Việc trao quyền cũng chứng tỏ rằng bạn có kỹ năng lắng nghe tốt và bạn quan tâm đến ý kiến ​​đóng góp của mọi người trong nhóm của mình. Khi bạn trao quyền cho nhóm của mình, bạn sẽ thúc đẩy họ “cùng nhau chiến đấu” và bạn nâng cao thành công chung cho nhiệm vụ của mình. Trao quyền xây dựng niềm tin vào năng lực của họ trong việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu chung của bạn, thiết lập niềm tin thiết yếu trong một tổ chức và tạo ra cấp lãnh đạo thứ cấp cần thiết khi bạn không có mặt để đưa ra các quyết định quan trọng để tổ chức tiếp tục hoạt động.

Trao quyền nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng lãnh đạo chủ yếu là về khía cạnh con người, vì vậy không có gì là đơn giản. Việc trao quyền có thể đi ngược lại với tính cách của một số nhà lãnh đạo. Khi bạn phụ trách một nhóm hoặc một tổ chức, bạn có thể tin rằng sự hiện diện của bạn và các quyết định của riêng bạn chịu trách nhiệm cho sự thành công của nó. Bạn đã làm việc chăm chỉ và lâu dài để lên đến đỉnh cao. Bạn có thể nghĩ rằng các quyết định của bạn cho đến thời điểm này đã tạo ra sự khác biệt chính trong sự thành công của tổ chức mình. Bạn có thể tưởng tượng rằng những nỗ lực của cá nhân bạn trong một thời gian dài, từ việc đưa ra những bài thuyết trình toàn diện và khó thành công, đến việc viết một kế hoạch tổng thể về tương lai của tổ chức, để tăng đáng kể kết quả đã là tiêu chuẩn đánh giá thành tích cá nhân của bạn. Nhưng tại sao bạn cần trao quyền cho cấp dưới?

Trao quyền cho các thành viên trong nhóm

Câu trả lời là rõ ràng. Không một cá nhân nào tự mình dẫn dắt một tổ chức đến thành công mà chính sự xuất sắc của tập thể nhiều người đã tạo nên thành công. Tất cả chúng ta lãnh đạo dựa trên công sức đáng kể của tất cả mọi người trong nhóm, những người đã lao động, đóng góp và cam kết thực hiện cùng các mục tiêu đã nêu. Bạn càng lên cấp cao trong một tổ chức thì bạn càng phải phụ thuộc vào tài năng và bộ kỹ năng đa dạng của những người làm cho nhóm của bạn phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt là với tốc độ thay đổi theo lôgarit trong bối cảnh toàn cầu ngày nay. Chúng ta cũng thành công với tư cách là những nhà lãnh đạo nhờ sự huấn luyện, cố vấn và trao quyền cho những người mà chúng ta phục vụ. Tất cả chúng ta đã được trao quyền ở một số điểm trong quá trình phát triển năng lực lãnh đạo của chúng ta bởi các nhà lãnh đạo trên cấp khai sáng, những người đã nhìn thấy tiềm năng của chúng ta để lãnh đạo ở cấp độ của họ. Họ đã cho chúng ta cơ hội để đảm nhận trách nhiệm lớn, sửa chữa những sai lầm của chúng ta và tiếp tục phát triển chúng ta để thay thế họ đúng lúc. Vì vậy, các lý do để trao quyền cho các nhóm của chúng ta bắt đầu từ sự hiểu biết về tập thể xuất sắc trong mọi tổ chức để kịp thời trao quyền cho sứ mệnh. Và nhớ rằng hầu như tất cả chúng ta đều tin tưởng và tự tin trong sự nghiệp của chính mình từ những người lãnh đạo đã nhìn thấy tiềm năng của chúng ta và cho chúng ta sức mạnh để thực hiện lý tưởng, lời hứa đó.

Ý tưởng về trao quyền cho lãnh đạo

Các nhà lãnh đạo không tin vào ý tưởng trao quyền có thể trở nên bị cô lập khỏi nhóm của họ và điều đó có thể làm giảm sự thành công lâu dài của tổ chức. Họ cũng có thể trở thành những nhà quản trị vi mô, những người luôn khăng khăng rằng chỉ những ý tưởng của họ mới có giá trị, xem xét quá nghiêm khắc công việc của người khác và đưa ra quyết định độc đoán. Họ có thể không cho phép sức mạnh của sự đồng thuận và họ có thể không thích những ý tưởng mới. Sức mạnh tích cực của sự đổi mới và tư duy phản biện thường được thúc đẩy từ dưới lên có thể bị gạt sang một bên. Điều này đặc biệt đúng khi bạn càng trở thành nhà lãnh đạo cấp cao hơn khi các kỹ năng và năng lực lãnh đạo của bạn sẽ được tuyển dụng gián tiếp làm phó trực tiếp. Vì điều này, bạn ngày càng phải dựa vào sự trao quyền. Trao quyền trong ý nghĩa này không chỉ là một khái niệm tốt đẹp, nó là điều cần thiết cho một nhóm hoạt động hiệu quả.

Trao quyền lãnh đạo quyết định thành công

Trao quyền tạo ra một tổ chức lành mạnh, tích cực và cuối cùng thành công – một tổ chức trong đó có quyền sở hữu tầm nhìn và sự tin tưởng vào ban lãnh đạo. Nếu bạn đang lắng nghe cấp dưới của mình và sau đó hành động với sự cân nhắc những ý kiến ​​đóng góp chu đáo của họ, bạn đang trao quyền cho họ và tổ chức của bạn. Nếu bạn ủy quyền cho những người làm việc cho bạn quyền hành động thay mặt bạn trong các tình huống quan trọng và được xác định rõ ràng, tự tin rằng họ biết tầm nhìn và ý định của bạn, thì bạn sẽ giữ nguyên phương vị. Và khi bạn trao quyền cho nhóm của mình, bạn đang xây dựng những nhà lãnh đạo tương lai của tổ chức – đó là kỹ năng cần thiết để đạt được thành công liên tục lâu dài.

Tướng Colin Powell viết về ý tưởng trao quyền trong cuốn sách mới nhất của ông, It Worked for Me.[1] Ông đưa ra những ví dụ xuất sắc về các nhà lãnh đạo cấp cao đã trao quyền cho các lãnh đạo cấp dưới, hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng các đội mạnh hơn rất nhiều. Ông cũng đưa ra quan điểm rằng trao quyền tạo ra niềm tin – là điều cần thiết cho bất kỳ tổ chức thành công nào.

Trao quyền cho mọi người

Trao quyền cho mọi người không phải là một hành động ngẫu nhiên của một nhà lãnh đạo, nó phải là một quá trình toàn diện và liên tục với một phương tiện để xem xét tính hiệu quả. Làm thế nào để bạn biết rằng nhóm đang làm những gì bạn cần để hoàn thành? Làm thế nào để bạn biết họ hiểu ý định của bạn? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đang di chuyển theo một hướng khác? Các nhà lãnh đạo – và quản trị giỏi – trao quyền, nhưng cũng cần kiểm tra để đảm bảo rằng việc trao quyền đang hoạt động. Tổng thống Reagan hiểu rõ điều này khi nói “Hãy tin tưởng, nhưng hãy xác minh.” Truyền đạt ý định của bạn và sau đó khuyến khích nhóm của bạn đóng góp bằng các đề xuất để cải thiện tổ chức. Lắng nghe họ, kết hợp các ý tưởng âm thanh và định hướng. Khi bạn trao quyền cho cấp dưới, bạn không từ bỏ trách nhiệm giải trình và quyền hạn pháp lý – điều đó luôn ở bên bạn. Nếu một trong những thành viên trong nhóm của bạn được tin tưởng giao trách nhiệm và mắc lỗi lớn, cuối cùng bạn vẫn là người phải chịu trách nhiệm. Đây là một trong những nguyên lý cơ bản của việc chỉ huy một tổ chức trong Quân đội Hoa Kỳ. Quân nhân được dạy trước khi được bổ nhiệm làm sĩ quan rằng chúng tôi phải chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra hoặc không xảy ra theo lệnh của chúng tôi. Điều này cũng đúng trong khái niệm đối với các nhà lãnh đạo của các tổ chức nhỏ hay lớn. Bạn phải liên tục kiểm tra để biết rằng nhóm của mình đang tuân theo ý định của bạn, hiểu sứ mệnh và đang đưa công ty phát triển. Việc trao quyền phải được chủ động và chứng minh – và được kiểm tra – liên tục. Phương tiện để đạt được mục đích đó có thể là sự kết hợp của các thước đo về hiệu quả, tiến trình thời gian và lắng nghe tốt – không bao giờ là quản lý vi mô.

Về lâu dài, trao quyền là một phần trong trách nhiệm của mọi nhà lãnh đạo. Nó tăng cường sức mạnh cho mọi người trong tổ chức, giúp tổ chức tiếp tục đi đến thành công và xây dựng một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với bất kỳ đội ngũ nào – lòng tin. Tin tưởng từ người lãnh đạo đến người được lãnh đạo và tin tưởng giữa mọi người trong nhóm. Trao quyền đầu tư vào con người và không có sự phát triển nào cấp thiết hơn nó trong bất kỳ ngành nghề nào và tổ chức nào.

 

___________________________

* Nó có ích cho tôi trong cuộc sống và khả năng lãnh đạo, Colin Powell, Harper, New York, 2012. trang 73-76

How Successful Leaders
Use Empowerment
to Build Trust and Excellence

David H. Huntoon, Jr. | D2H Leadership Consulting, LLC

The concept of empowering the members of your team is talked about a lot these days, and with good reason.  Good leaders are characterized by their ability to empower their teams to achieve maximum success.  It is important to think through what empowerment means and how best to employ it so your organization can harness its strength.  The US Army’s definition of leadership contains implied references to empowerment: “influencing people by providing purpose, direction, and motivation, while operating to accomplish the mission and improve the organization. “ Empowerment does all of those things.  Let’s describe how it can work for you.

Defining Leadership Empowerment

Empowerment is a means to include the team in decision making, to give them a participatory role which capitalizes on their own expertise and judgment, and that increases their sense of both individual worth and commitment to the organization.   Empowerment also demonstrates that you have good listening skills, and that you care about the input of everyone on your team. When you empower your team, you motivate them to “row together”, and you increase the overall success of your mission. Empowering builds confidence in their capacity to execute your collective mission and goals, establishes essential trust in an organization, and creates the secondary level of leadership necessary when you are not present for key decisions so that the organization continues.

Empowerment sounds great, but leadership is principally about the human dimension so nothing is always simple. Embracing empowerment may run counter to the personality of some leaders. Once you are in charge of a team or an organization you may believe that your presence and your decisions alone are responsible for its success. You have worked hard and long to get to the top. You may think that your decisions to this point have made the principal difference in the success of your company. You can imagine that your individual efforts over a long time, from making comprehensive and hard hitting presentations, to writing a master plan about the future of your organization, to significantly increasing profit have been your benchmarks of personal accomplishment. Why do you need to empower your subordinates?

Empowering Team Members

The answers are clear. No one leads an organization to success on their own. It is the collective excellence of many that builds success. All of us lead based on the considerable work of everyone on the team who has labored, contributed, and committed to the same commonly stated goals. The higher you go in an organization the more you must out of necessity rely on the diverse talents and skill sets of those who make your team thrive, especially given the logarithmic rate of change in today’s global landscape. We also succeed as leaders because of the coaching, mentoring and empowerment of those whom we serve.   All of us have been empowered at some point in our leadership development by enlightened senior leaders who saw our potential to lead at their level. They gave us the opportunity to take on major responsibility, underwrote our mistakes and continued to develop us to take their place in time. So the reasons for empowering our teams begin with the understanding of the pool of collective excellence in every organization that in time empowers the mission. And we remember the trust and confidence almost all of us were given early in our own careers from leaders who saw our potential and gave us the power to fulfill that promise.

The Idea of Leadership Empowerment

Leaders who do not believe in the idea of empowerment can become isolated from their teams, and that can diminish the long term success of the organization.   They can also become micro managers who insist that only their ideas are valid, examine too critically the work of others, and make their decisions in a vacuum. They may not allow for the power of consensus and they can be averse to new ideas. The positive power of innovation and critical thinking which is often a bottom-up driven can be swept aside. This is especially true the more senior you get as a leader when your leadership skills and competence will be employed indirectly vice directly. Because of this you must rely increasingly on empowerment. Empowerment then is not a nice to have concept, it is essential to a high performing team.

Successful Organizations Empower Their Leadership

Empowerment creates a healthy, positive and ultimately successful organization – one in which there is ownership of the vision and trust in the leadership. If you are listening to your subordinates, and then acting with consideration of their thoughtful inputs, you are empowering them and your organization. If you delegate to those who work for you the authority to act on your behalf in key and well defined situations, confident that they know your vision and your intent, then you are going to stay on azimuth. And when you empower your team you are building the future leaders of your company – that bench essential to long term continuous success.

General Colin Powell writes about the idea of empowerment in his latest book, It Worked for Me.* He gives excellent examples of senior leaders who empowered junior leaders, accomplished the mission, and built far stronger teams. He also makes the point that empowerment creates trust – essential to any successful organization.

Empowering People

Empowering people is not a casual act for a leader, it must be a comprehensive and continuous process with a means to review effectiveness. How do you know that the team is doing what you need to be accomplished? How do you know they understand your intent? What if they are moving in a different direction? Good leaders – and managers – empower, but also check to make sure that empowerment is working.   President Reagan understood this well when said “Trust, but verify.” Communicate your intent, and then encourage your team to contribute with recommendations to improve the organization. Listen to them, incorporate the sound ideas, and decide on the path. When you empower your subordinates you do not give up your accountability and legal authority – that always remains with you. If one of your team members is trusted with responsibility and makes a major error, you are still the one ultimately who is held accountable.  This is one of the fundamental tenets of commanding an organization in the US Army. We are taught before we are commissioned as officers that we are responsible for everything that happens or fails to happen in our command.  The same is true in concept for leaders of companies small or large. You must keep checking to see that your team is following your intent, understands the mission, and is moving the company forward. Empowerment must be earned and demonstrated – and checked – continuously.   The means to that end can be a combination of measures of effectiveness, timelines, and listening well – never micro-managing.

In the long run empowerment should be a part of every leader’s toolkit. It strengthens everyone in the organization, it keeps the company on the path to success, and it builds one of the most important elements on any team – trust. Trust from leader to led, and trust between everyone on the team. Empowerment invests in people, and there is no greater ROI in any profession!

___________________________

*It Worked For Me in Life and Leadership, Colin Powell, Harper, New York, 2012. pp 73-76

Leave a Reply