Thiện thệ tử Thích Tuệ Sỹ | VP Viện Tăng Thống GHPGVNTN: Thông Bạch: Thành lập Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm thời

Phật lịch 2565 | Số 11/VTT/VP | Tuế thứ Tân Sửu; ngày 3 tháng 12 năm 2021 THÔNG BẠCH v/v Thành lập Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm thời Kể từ khi Bánh xe Chánh Pháp được vận chuyển lần đầu tiên tại Vườn Nai, từ đó giáo pháp từ bi và trí tuệ…