Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng: Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng | Kỳ 3: Những Nguyên Lý Căn Bản Khi Kiến Lập Chương Trình Tu Học Huynh Trưởng GĐPT

Lời thưa: Như đã trình bày ở lời mở đầu, chúng tôi biên tập tài liệu này để làm cơ sở tham khảo cho quý anh chị Trưởng thông qua Khóa hội thảo chuyên đề Tu học và Huấn luyện tổ chức vào ngày 31 tháng 3, 2001 tại Trung Tâm Thích Quảng Đức, California,…

Tori DeAngelis | Tâm Thường Định lược thuật: Sự kết hợp giữa Phật giáo và tâm lý học | A blend of Buddhism and psychology

Nhà tâm lý học và thiền giả Tara Brach thu hút người hâm mộ từ các trường trung học, nhà tù và thậm chí cả văn phòng lập pháp của Capitol Hill. Khi tiến sĩ Tara Brach phát biểu, rất nhiều người đã lắng nghe. Ngay cả khi cô ấy không nói, họ vẫn lắng…