Sean Illing | Phúc Thiện giới thiệu: Tại sao đạo Phật luôn “đúng” | Why Buddhism is true

Robert Wright, tác giả của “The Moral Animal and The Evolution of God” từng xuất bản và bán chạy trước đây, đã viết một cuốn sách khác có tựa đề “Tại sao Đạo Phật luôn đúng”. Tựa sách có vẻ táo bạo, nhưng khoan vội hiểu lầm. Wright thực ra không hồ đồ hoặc ngụ…