Michelle Neff* | Quảng Từ giới thiệu: Vì Sao Các Tổ Chức Phát Triển Thanh Niên Lại Quan Trọng? | Why are youth development organizations important?

Chúng tôi biên tập bài này, cải biên một chút vì lượt bớt một số chi tiết và chỉ giữ lại ý chính mà thôi. Mặc dù nội dung có vẻ không nhắc đến GĐPT, nhưng tinh thần của nó thì không ngoài hoạt động thanh niên trong đó có thanh niên tôn giáo. Vì vậy, việc giới thiệu nội dung nguyên bản luôn luôn là điều cần thiết để anh chị trưởng trẻ có thể tham khảo phần ngoại văn một cách dễ dàng.

Các bậc phụ huynh có thể hỏi, “Tôi có nên cho con tôi tham gia vào một tổ chức phát triển thanh thiếu niên không?” Câu trả lời là có!

Có nhiều tổ chức phát triển thanh niên khác nhau, chẳng hạn như YMCA, Big Brothers Big Sisters, Boy Scouts, Girls Scouts, 4-H, các tổ chức thể thao và nhiều tổ chức khác. Mỗi tổ chức có các sứ mệnh hoặc mô hình khác nhau mà họ sử dụng để cung cấp các chương trình. Cuối cùng, tất cả đều mang lại cơ hội cho thanh niên học các kỹ năng. Một số trong số đó có thể là những kỹ năng cụ thể như nghệ thuật khiêu vũ hoặc cách chơi bóng đá, nhưng các tổ chức khác đang tạo cơ hội cho thanh niên phát triển các kỹ năng sống chung, chẳng hạn như trách nhiệm, ra quyết định, quan tâm đến người khác hoặc khả năng lãnh đạo.

Là cha mẹ, điều quan trọng là tìm kiếm các tổ chức có trọng tâm phát triển tích cực cho thanh thiếu niên. Sự phát triển tích cực của thanh niên có nghĩa là gì? Youth.gov, một nhóm làm việc liên ngành về các chương trình thanh niên, định nghĩa sự phát triển tích cực của thanh niên như sau:

“Phát triển thanh niên tích cực là một phương pháp tiếp cận có chủ đích, vì xã hội, thu hút thanh niên tham gia vào cộng đồng, trường học, tổ chức, nhóm đồng đẳng và gia đình của họ theo cách hiệu quả và mang tính xây dựng; công nhận, tận dụng và nâng cao thế mạnh của những người trẻ tuổi; thúc đẩy kết quả tích cực cho những người trẻ tuổi bằng cách cung cấp cơ hội, tạo các mối quan hệ tích cực và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để xây dựng thế mạnh lãnh đạo của họ.”

Tích cực phát triển thanh thiếu niên là một chương trình có chủ đích nhằm thu hút thanh thiếu niên với các cơ hội và các mối quan hệ tích cực sẽ giúp các em phát triển thành những người trưởng thành thành công. Các bậc cha mẹ muốn có kết quả tích cực cho con cái của họ và chúng ta càng có nhiều cách để giới trẻ tham gia thì càng tốt.

Michigan State University Extension khuyến nghị rằng với tư cách là phụ huynh, bạn nên nghiên cứu và tìm một chương trình phát triển thanh thiếu niên phù hợp với tuổi trẻ và gia đình của bạn. Đặt câu hỏi về các chính sách an toàn cho thanh thiếu niên và sự tham gia của cha mẹ. Nói chuyện với nhũng người thân quen của bạn để xem họ giới thiệu chương trình nào và con họ nhận được gì khi tham gia các chương trình này. Bạn càng biết nhiều người tham gia vào một tổ chức, bạn càng có nhiều khả năng cảm thấy được kết nối và chào đón, dẫn đến sự gắn bó lâu hơn với tổ chức, trải nghiệm tốt hơn và kết quả tích cực lâu dài hơn cho tuổi trẻ của bạn.

Các tổ chức phát triển thanh niên tích cực có thể giúp thanh niên phát triển tiềm năng bằng cách hỗ trợ tinh thần, trải nghiệm tích cực, kỹ năng xã hội và cơ hội xây dựng mối quan hệ.

Hãy dành chút thời gian cho gia đình và suy nghĩ về các tổ chức phát triển thanh thiếu niên trong khu vực của bạn và cách bạn có thể tham gia. Nhiều người trong số họ cũng có thể đang tìm kiếm tình nguyện viên để giúp đỡ với tư cách là các bậc trưởng thượng từng trải, giàu kinh nghiệm.

Why are youth development
organizations important?

Michelle Neff, Michigan State University Extension

Parents may ask, “Should I get my child involved in a youth development organization?” The answer is yes!

Michigan has many different youth development organizations, such as YMCABig Brothers Big SistersBoy ScoutsGirls Scouts4-H, sports organizations and many others. Each organization has different missions or models that they use to provide programs. Ultimately, they all provide opportunities for youth to learn skills. Some of these might be specific skills like dancing techniques or how to play soccer, but other organizations are providing opportunities for youth to develop general life skills, such as responsibility, decision making, caring for others or leadership.

It is important as a parent to look for organizations that have a positive youth development focus. What does positive youth development mean? Youth.gov, an interagency working group on youth programs, defines positive youth development as follows:
“Positive youth development is an intentional, prosocial approach that engages youth within their communities, schools, organizations, peer groups, and families in a manner that is productive and constructive; recognizes, utilizes, and enhances young people’s strengths; and promotes positive outcomes for young people by providing opportunities, fostering positive relationships, and furnishing the support needed to build on their leadership strengths.”

Positive youth development is an intentional program that engages youth with opportunities and positive relationships that will help them grow into successful adults. Parents want positive outcomes for their children and the more ways we can get youth involved the better.

Michigan State University Extension recommends that as a parent, you do research and find a youth development program that works for your youth and your family. Ask questions about youth safety policies and parental involvement. Talk to your family networks to see what programs they recommend and what their kids are getting out of attending these programs. The more people you know involved in an organization, the more likely you are to feel connected and welcomed, resulting in a longer commitment to the organization, a better experience, and longer lasting positive outcomes for your youth.

Research from the Search Institute shows that developmental assets are important to youth success. There are 40 developmental assets that the Search Institute identified as positive assets that can help youth be successful in life. Some of the 40 assets include positive adult role models, positive peer support, creative activities, self-esteem and honesty. Positive youth development organizations can help youth develop assets by providing emotional support, positive experiences, social skills and opportunities to build relationships.

Take some time as a family and think about the youth development organizations in your area and how you might be able to get involved. Many of them may also be looking for volunteers to help in an adult capacity as well. Involvement provides numerous benefits that will serve adults and youth for years to come.

Leave a Reply