Michelle Neff* | Quảng Từ giới thiệu: Vì Sao Các Tổ Chức Phát Triển Thanh Niên Lại Quan Trọng? | Why are youth development organizations important?

Chúng tôi biên tập bài này, cải biên một chút vì lượt bớt một số chi tiết và chỉ giữ lại ý chính mà thôi. Mặc dù nội dung có vẻ không nhắc đến GĐPT, nhưng tinh thần của nó thì không ngoài hoạt động thanh niên trong đó có thanh niên tôn giáo. Vì…