Donald S. Lopez, Jr.* | Nhật Tân giới thiệu: “Vấn Đề Nghiên Cứu Phật Học Hiện Nay” | Developments in Buddhist Studies | A Report on the Symposium “Buddhist Studies Today”

* Arthur E. Link Giáo sư nghiên cứu Phật giáo và Tây Tạng của Đại học Đại học Michigan   Báo cáo này tóm tắt công trình “Nghiên Cứu Phật Học” – là một hội nghị chuyên đề được tổ chức tại Đại học British Columbia, Vancouver từ ngày 7 đến 9, tháng Bảy, 2015,…

Ken Holmes | Trí Minh lược dịch: A La Hán và Bồ Tát | The Ways of the Arhat and the Bodhisattva

Hôm nay, tôi rất hân hạnh được đề nghị nói chuyện với các bạn về hai truyền thống chính của Phật giáo: truyền thống được gọi là Tiểu thừa (hinayana) và Đại thừa (mahayana): con đường nhỏ và con đường lớn hơn, con đường Shravaka[1] để trở thành một vị La Hán và con đường…