Malcolm Huxter* | Như Từ lược dịch: Phật pháp và thiền định cho giới trẻ | Buddha-Dharma and meditation for young people

Tuổi mới lớn thường là khoảng thời gian ương bướng, ngang ngạnh và phiêu lưu mạo hiểm, đồng thời lý tưởng hóa “đạo nghĩa” của các mối kết giao bè bạn đồng trang lứa là rất quan trọng. Đôi khi vì những nhận thức nông nổi mà có thể dẫn đến những hành động sự…

William Hamblin and Daniel Peterson | Huệ Thông lược dịch: Những lời dạy của Siddhartha, Đức Phật từ bi | The teachings of Siddhartha, the compassionate Buddha

Là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, Đức Phật được hàng triệu triệu người xem là hiện thân của lòng từ bi và giác ngộ. Về cơ bản, “Phật” là một danh hiệu, có nghĩa là “giác ngộ” hoặc “thức tỉnh” trong ngôn ngữ Pali…