Bhikhu Cittacakkhu: Nhìn từ “Khoa Nghi Chẩn Tế” đến Cuộc Chiến Vệ Quốc Trong Cõi Vô Hình

Khi chiến tranh không còn, một linh hồn buông lơi trong dấu yên lặng vĩnh cửu, một cõi vĩnh cửu của những kẻ đã chết. Người tồn tại sau cuộc chiến lại là sự mỏi mòn của già nua. Vết thương chiến tranh luôn gặm nhấm trong giấc ngủ, trong cơn điên loạn, dần dà…