Special Issue Announcement | CJBS: BUDDHISM AND SOCIAL CHANGE | Introduction

Introduction Wendi L. Adamek | UNIVERSITY OF CALGARY   Organized by the Dharma Drum Vancouver Centre in collaboration with the University of Calgary Numata Chair in Buddhist Studies, the “Buddhism and Social Change” workshop that inspired these papers was convened in September 2019. The workshop was designed to address areas of dialogue between Buddhist practice…

Đạo Sinh: Tu Hành Thời Đức Phật | Kỳ 5 | Như Lai-Pháp Thân, Thân Phật-Vô Lậu

Khi ấy Duy-ma-cật đi đến bảo con rằng: “Thưa ngài A-nan, có chuyện gì mà cầm bát đứng đây sớm thế?” Con đáp: “Cư sỹ, đức Thế Tôn thân có chút bệnh, cần sữa bò, vì vậy tôi mới đến đây.” Duy-ma-cật chặn lại: “Thôi im đi, ngài A-nan. Chớ nói những lời như vậy.…

Ngoc Le | CJBS: The Mindful Teen: Secular And Buddhist Mindfulness For Adolescents – A Talk By Dr. Dzung X. Vo (Ubc, March 22, 2016)

On the night of March 22, scholars, Vancouver’s Buddhist community members and interested public attended Dr. Dzung X. Vo’s talk on mindful clinical therapy for adolescents and controversies surrounding secular mindfulness. Dr. Vo, MD, FAAP, is a pediatrician specializing in adolescent medicine at British Columbia Children’s Hospital, and clinical assistant professor at the University of British…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ hai: Phật học tùng thư

Ảnh minh họa | Internet Hội họp, bàn bạc, trao đổi ý kiến với nhau một thời gian, chúng tôi quyết định thành lập “Phật học tùng thư”. Trước hết phiên dịch kinh sách ra quốc ngữ để ấn hành, truyền bá sâu rộng trong quần chúng. Sau khi được nhiều người hiểu biết tán…