Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 1-Acknowledgements, Table Of Contents

Vietnamese Refugees at a Buddhist service at Camp Pendleton National Archives and Records Administration Electronic Theses, Treatises and Dissertations | The Graduate School | 2007 THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES VIETNAMESE BUDDHISM IN AMERICA by QUANG MINH THICH A Dissertation submitted to the Department of Religion in partial fulfillment of the requirements…

Thích Tâm Châu: Đạo Phật với Con Người | Phần II: Phương Pháp Làm Người | Cứu Cánh và Giải Thoát

“Khi tâm trí nhận thấy mọi sự cấu tạo đều vô thường, bản ngã là đau khổ và hư huyễn, lúc đó tâm trí mới hợp nhất với bản thể bất diệt của cõi Niết Bàn tuyệt đối” – Kinh trường A Hàm Giải thoát Giải thoát là mục đích tối cao, là phương pháp…

Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | VII. The September 2007 Crackdown

Since the crackdown, many have wondered, “What happened to the monks?” Several hundred monks, possibly more than 1,000, were arrested, and 237 remain in prison as of August 2009.[1] Some fled overseas, but more went back to life as laypeople. Many monasteries in Rangoon and elsewhere now have less than half as many monks as they…

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Sự hợp tác giữa Khoa học và Tôn giáo | A Collaboration Between Science and Religion

Thánh Đức Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 | Ảnh: Kristian Dowling/Getty Images Ngày 14 tháng 1 năm 2003 | Bởi Thánh Đức Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Đây là những lúc mà những cảm xúc phá hoại (tiêu cực) như sân giận, sợ hãi và hận thù đang…

Nguyễn Quang Vinh: Chùa Thiên Mụ Những Năm 18XX-19XX

Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế (Việt Nam) khoảng 5 km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng – vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Trước thời điểm khởi…