Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng (1920-2000): Cội Nguồn Của Sự Vật

Ảnh minh họa | Facebook Huyền Không Sơn Thượng

Trong đời sống, mỗi người chúng ta đều bị bao vây bởi những sự vật, tức là những hiện tượng ở chung quanh ta.  Những sự vật ấy muôn hình vạn trạng, tỉ dụ như cây cỏ, núi sông, thân hình chúng sinh, bàn ghế, miếng thịt, ly rượu v.v… tất cả tạo nên vũ trụ này. Con người thường đi lạc vào trong đó, tương tự như một thứ mê-đồ-ảo-phố và không biết đường nào ra khỏi. Và các sự vật tuy thỉnh thoảng có đem lại cho ta những thích ứng nho nhỏ, nhưng vì tính cách vô thường của chúng, thường gây cho ta những nỗi phiền não triền miên.  Vậy chúng ta cần tự hỏi : những sự vật đó là cái gì vậy, và chúng có một cội nguồn nào không?

Câu hỏi này, thực ra từ Ðông sang Tây, các hệ thống triết học hoặc tôn giáo đều đã đặt ra cùng đưa lời giải đáp. Lối giải đáp tuy nhiều nhưng tựu trung có thể xếp thành hai loại:
– Một số tư tưởng gia duy vật thiển cận, hoặc khoa học gia máy móc thì cho rằng vũ trụ này chẳng có một cứu cánh gì hết, nó chỉ được tạo nên do sự chuyển động hỗn độn của vô lượng phần tử vật chất, và sự chuyển động theo “ngẫu nhiên” ấy chỉ tuân theo luật tắc của đa số thống kê (loi des grands nombres) mà thôi.
– Lối giải đáp thứ hai gồm đa số những hệ thống triết học và tôn giáo lớn, tỉ dụ như Parmenide, Pythagore, ấn Ðộ giáo, Kitô giáo, Khổng giáo, Phật giáo, Lão giáo v.v…. Trận doanh này đề xướng rằng vũ trụ có một cứu cánh và một cội nguồn, cũng như có các luật tắc nghiêm minh của nó, và con người hoặc bất cứ chúng sinh nào cũng cần hiểu rõ những luật tắc đó mới mong thoát ra khỏi mê-đồ-ảo-phố của sự vật…

Tôi thiển nghĩ, lời giải đáp thứ hai là đúng. Vì sao?

Vì các bậc thành lập những nền tôn giáo lớn đều là những bậc thánh nhân, đã xa lìa vọng ngữ, đã khổ công thăm dò thực tại tuyệt đối, và các vị đã đồng thanh đề xướng như vậy.

Và cũng vì sự chuyền động theo ngẫu nhiên của các phần vật chất đều vấp phải luật tắc “Entropie”. Entropie có nghĩa là chiều hướng tự nhiên của sự chuyển động vật chất là tiến tới sự quân bình hóa về mức độ tinh lực. Trong khi những sự vật như cây cối hoặc con người đều là những thực thể rất bất-quân-bình-hóa về mức độ tinh lực (asymétrique) cho nên sự chuyển động ngẫu nhiên của vật chất không có một tí xác suất (probabilité) nào để tạo thành con chó hoặc người được.  

Hãy kiểm sơ qua những hệ thống giáo lý, để coi những lời giải đáp về cội nguồn sự vật:
– Ấn Ðộ Giáo quan niệm rằng cội nguồn của vũ trụ là một Ðại Linh thể gọi là Brahman. Linh hồn của con người là một Tiểu linh ngã hay Atman. Vũ trụ là một giấc mộng của Brahman, những thời kỳ thành-trụ hoại-không của vũ trụ là một nhịp thở ra, rồi thở vào của Brahman. Sự tu luyện của con người là tiến tới sự thể nhập của Tiểu linh ngã vào Ðại ngã.  Cần ghi rằng những quan niệm của Ấn Ðộ giáo rất cao và hay, nhưng chưa được trọn vẹn bằng đạo Phật.
– Kitô giáo quan niệm rằng vũ trụ được sáng tạo bởi Thượng Ðế. Sự triển khai giáo lý của Kitô giáo còn sút kém so với Ấn Ðộ giáo vì quá thiên trọng về khía cạnh nhất nguyên thần hóa và không nói tới khía cạnh nhất nguyên phi thần hóa.
– Khổng giáo là một đạo lý về thế gian pháp, dạy cách vật trí tri, chính tâm thành ý và cách xử thế. Tuy là đạo lý thế gian, nhưng cũng không khuôn mình theo đạo học. Về cuối đời, do sự san định kinh Dịch, Khổng Tử đã mở một cửa ngõ vươn lên hình nhi thượng học, coi Thái cực hoặc Vô cực như cội nguồn của vạn vật.
– Lão giáo đã vươn lên một mực độ về hình nhi thượng học cao hơn Khổng giáo. Nếu Khổng giáo chú trọng vào bình diện ý thức của con người, thì Lão giáo đã đi sâu vào tiềm thức và muốn đạt tới chỗ vắng lặng rỗng rang gằn như tịch diệt của tâm thức. Lão giáo quan niệm cái vòng Vô cực như cội nguồn của vạn vật.
– Phật Giáo còn đi xa hơn nữa đi sâu vào cái Vô thức để rồi phá vỡ Vô thức và đạt tới cái Thực tại cuối cùng, rốt ráo vắng lặng tịch diệt. Nhờ sự thể nhập sâu vào những cơn tam muội lớn (lớn hơn những cơn tam muội của những vị giáo chủ khác), bậc Ðại giác là Phật đã chỉ rõ ràng cái Thực tại cuối cùng đó chẳng phải là cái gì khác, mà chính là Diệu Tâm. Ngoài Tâm ra, không thể có Phật. Diệu tâm này cũng chính là Chân không… Gọi là Chân không nhưng chính là Diệu hữu, vì từ Chân không này đã biến hiện ra tất cả chúng sinh cảnh giới và vũ trụ.  Vì vậy, tất cả sự vật đều là có, nhưng không thực coù. Nó chỉ có, tương tự như những huyễn tượng, như một giấc chiêm bao, như một tuồng ảo hóa, vì nó đều do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm mà khởi lên. . .

Chúng ta thường nói tới Tam giáo đồng nguyên. Nếu chân lý được coi như một cây đại thọ thì Khổng giáo là hoa lá, Lão giáo là cành cây, và Phật giáo chính là thân cây cùng gốc cây.  Những kinh Ðại thừa của nhà Phật có bộc lộ khá nhiều những chân lý về sự cấu tạo Hoa tạng thế giới, về không gian, về thời gian, về sự chuyền động.

Ngày nay, khoa học càng ngày càng đi sâu vào lãnh vực cực tiểu và cực đại và càng đi sâu bao nhiêu càng chứng tỏ sự chân xác của những lời trong kinh Phật. Có thể nói rằng không có một sự khám phá mới nào của khoa học có thể đi ngược lại với lời kinh.

Cho nên, một nhà học Phật là Henri Percheron đã từng viết : “Ngày nay, đạo Phật du nhập Tây phương, và kẻ đồng minh lớn nhất của giáo lý Phật lại chính là khoa học…” Trên đây là một vài ý kiến đơn sơ để đóng góp với bạn đọc, trong việc tìm hiểu con đường trở về Nguồn của các tôn giáo và của đạo Phật.

 

Cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng sinh năm 1920 tại Hà Ðông, Bắc Việt.
Năm 1953, hành nghề Luật Sư
Năm 1954, đất nước chia đôi, di cư vào Nam

Nguyên luật sư tòa thượng thẩm Saigon, cựu bộ trưởng phủ thủ tướng năm 1965 thời Nguyễn Khánh
Sáng lập viên nhóm Quan Ðiểm Sàgòn
Năm 1975, miền Nam Việt Nam mất, di cư sang Hoa Kỳ
Trước năm 1975 viết sách về chính trị, triết học và văn chương
Sau năm 1975 chuyên đọc kinh Ðại thừa, tịnh tu, viết sách Phật và giảng dạy Phật Pháp tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana và Chùa Liên Hoa, Garden Grove, bang California.

Những tác phẩm của ông viết về Phật học sau năm 1975 tại Hoa Kỳ, đã phản ảnh đầy đủ một ngả rẽ đổi thay quan trọng trong tư tưởng của ông.

Ðời người là vô thường, ông đã bình thản ra đi ngày 07 tháng 5 năm 2000, nhằm ngày 4 tháng 4 năm Canh Thìn tại Orange County, California USA.

Tinh thành trong lịch sử chuyển mình của quốc gia, cư sĩ Tinh Liên Nghiêm Xuân Hồng, ngoài “Một nhà văn luôn luôn thiết tha với đất nước. Một nhà tư tưởng luôn luôn thiết tha với đại thể. Một hồn thơ luôn luôn thiết tha với cái “mỹ” và cái “hảo”, ông còn là “một Thiền gia luôn luôn thiết tha với thế nhân.” Cư sĩ quả là bậc tiền bối hữu công sáng chói, ông đã “khước từ, những quyền uy, những hạnh phúc, những danh vọng, những phú quý, những sang giầu” để tựu thành đạo nghiệp cao quý cho hàng hậu tấn ngưỡng vọng.(*)

Tài liệu online:
– ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phỏng vấn
– ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật . Nghiêm Xuân Hồng
– ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cội nguồn của sự vật. Nghiêm Xuân Hồng
– ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật ở trong tâm hay ngoài tâm. Nghiêm Xuân Hồng

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam:
– Ði Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng, 1957
– Lịch trình diễn tiến của phong trào quốc gia Việt Nam, 1959
– Xây dựng nhân sinh Quan 1960
– Luyến Ái Quan Qua Triết Thuyết Và Tình Sử, 1961
– Cách mạng và hành động, 1962
– Người Viễn Khách Thứ Mười, kịch,1963
– Từ Binh Pháp Tôn Ngô Ðến Chiến Lược Nguyên Tử, 1965
– Việt Nam, nơi chiến trường trắc nghiệm, 1966
– Biện chứng giải thoát trong tư tưởng Ấn độ, 1966
– Biện Chứng Giải Thoát Trong Giáo Lý Trung Hoa, 1967
– Nguyên Tử Hiện Sinh Và Hư Vô, 1969

Tác phẩm đã xuất bản ở Hoa Kỳ:
– Lăng Kính Ðại Thừa, 1982
– Tánh Không và Kinh Kim Cang, 1983
– Lăng Nghiêm Ảnh Hiện, 1983
– Nguồn Thiền Như Huyễn, 1984
– Mật Tông và Kinh Ðại Thừa, 1986
– Trang Tôn kinh huyền hoặc 1, 1988
– Trang Tôn kinh huyền hoặc 2, 1989
– Trang Tôn kinh huyền hoặc 3, 1991
– Trang Tôn kinh huyền hoặc 4, 1992

Leave a Reply