Uyên Nguyên: Hai Bài Thơ tiễn Thầy Thiện

THẦN CHÚ QUA SÔNG

Kính gởi Bồ Tát giữa Hư Không

Mấy người hiền rủ nhau đi, hết!
Ta Bà còn những ai? Ai!
đêm thâu hắt tiếng thở dài
hồ nghi tự hỏi Niết Bàn, vui không?

Lường đâu nổi hứng tang bồng
nín hơi, hồn phách thả rong lên trời
Niết Bàn đâu dễ chen chân nổi
vạn người tài choáng hết chỗ rồi
thôi xin một góc riêng ngồi
làm thân gác cổng đứng ngoài, được chăng?

Bên này Ðịa ngục, băn khoăn
nhìn qua bên nọ, bâng khuâng Niết bàn!
Nên đi suốt cả hai đàng
Ma vương – Phật Tổ, khôn lường Pháp Thân.

Án Ma Ni, Án Ma Ni Bát Mê Hồng
Bồ Tát thỏng tay vào bể Mộng
cũng trầm luân theo một kiếp người.

Án Ma Ni Bát Mê Hồng
Người vừa giũ áo qua sông rộng
là Vô Thường bay giữa hư không.

Án Ma Ni Bát Mê Hồng
… Án Ma Ni Bát Mê Hồng
…… Án Ma Ni Bát Mê Hồng.

13 tháng 03, 2011
Uyên Nguyên

CỔ KIM BỒ TÁT
BẤT THƯỜNG, KHỨ LAI

Cung tiễn Phạm Công Thiện Tiền Bối Tiên Sinh,
Bất Thường Tự tại Khứ Lai Cõi Ta Bà Náo Nhiệt…

Này em ạ, sắc son là phai lạt
thủy chung vì vô thỉ vô chung
Tình yêu hóa thành trời lồng lộng
mây bay qua, và nắng gió luân hồi.

Này em ạ, cõi tồn sinh dâu bể
dìu ta bay trên chót vót sóng ghềnh
vùi ta say dưới mấy tầng sâu thẳm
bình địa nào chấn động hồng nhan.

Khinh khiếp quá bờ môi chớp lửa
cháy ngùn ngụt nhiệt huyết tang thương
tuổi thanh xuân bay lượn bốn phương
chắp cánh mỏng như lụa trắng thượng không*

…….

Này em ạ, sáng ngần giải lụa
trắng thiên hà một bãi sương tan
Tình yêu bát ngát bạt ngàn
cổ kim Bồ Tát bất thường khứ lai.

Mặc Cốc 03/2011
Uyên Nguyên

______________________________________

* Thượng phương lụa trắng đong đưa giữa trời
(Ði – Phạm Công Thiện)

Leave a Reply