Rainer Maria Rilke | Hoàng Thu Uyên dịch: Thư Gửi Người Thi Sĩ Trẻ Tuổi

* Hoàng Thu Uyên là một trong những bút danh của Phạm Công Thiện Đây là 10 bức thư nổi tiếng nhất và được đọc nhiều nhất trong thế kỷ 20 của thi sĩ Đức vĩ đại Rainer Maria Rilke. Tất cả những vấn đề mà các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ, và các nhà tư tưởng quan tâm đều…

Phạm Công Thiện: Đông Phương Đối Mặt với Tây Phương và Tây Phương Đối Mặt Với Đông Phương

1. Vấn đề Đông phương và Tây phương thực ra chỉ là một vấn đề giả tưởng (Vì vấn đề vốn là giả tưởng), nhưng chính vấn đề này lại là một trong những vấn đề được thảo luận nhiều nhất đến nỗi nó trở thành sáo, cũ, nhàm. Đứng ngay tại nguồn suối thì…