Vĩnh Hảo: Người Đi

Khi một người ra đi, rời chốn này, hay rời khỏi cuộc đời này, những kỷ niệm để lại từ những hình vật cụ thể cho đến tiếng nói giọng cười, chữ viết, hình ảnh, thơ văn, ý tưởng, thật và sống động như vẫn còn quanh đây. Niềm lưu luyến của người thân ở…

Thích Đức Nhuận (1924-2002): Bằng Đôi Chân Của Mình, Mời Người Hãy Đi Lên

  Tôi viết những dòng chữ dưới đây thân gửi những tâm hồn luôn luôn thao thức đến tiền đồ Dân tộc và Đạo pháp, dù bạn hiện ở trong nước hay ở ngoài nước, xin hãy hướng lên đức Phật từ bi cao cả nguyện cầu cho Tổ quốc và Đồng bào thân yêu của chúng ta: sớm chấm dứt mọi hận thù,…

Gộc Bamboo: Linh Thông Cổ Tự

Linh Thông Cổ Tự là ngôi chùa có kiến trúc khá là đẹp, chùa đã được trùng tu nhưng vẫn được giữ nguyên kiến trúc ban đầu, nằm trong một không gian rộng ở xã (?) thuộc huyện Văn Lâm – Hưng Yên. Nơi đây còn giữ được những dẫy chợ xưa và các ngày…