Gộc Bamboo: Linh Thông Cổ Tự

Linh Thông Cổ Tự là ngôi chùa có kiến trúc khá là đẹp, chùa đã được trùng tu nhưng vẫn được giữ nguyên kiến trúc ban đầu, nằm trong một không gian rộng ở xã (?) thuộc huyện Văn Lâm – Hưng Yên. Nơi đây còn giữ được những dẫy chợ xưa và các ngày phiên như nếp xưa (Chùa Nôm, mùa hè năm 2019).

Leave a Reply