Gộc Bamboo: Linh Thông Cổ Tự


Linh Thông Cổ Tự là ngôi chùa có kiến trúc khá là đẹp, chùa đã được trùng tu nhưng vẫn được giữ nguyên kiến trúc ban đầu, nằm trong một không gian rộng ở xã (?) thuộc huyện Văn Lâm – Hưng Yên. Nơi đây còn giữ được những dẫy chợ xưa và các ngày phiên như nếp xưa (Chùa Nôm, mùa hè năm 2019).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s