Chögyam Trungpa Rinpoche Đạo Sinh chuyển ngữ: ‘Karuna’ – Từ Tâm

“Để trở thành một hành giả, ta phải vượt lên trên tinh thần gây hấn, tinh thần khiêu khích, hay công kích. Để làm được thế, phải có một loại hơi ấm trong ta, một tính cách nhẹ nhàng thanh thoát trong ta, gọi là ‘maitri’ hay từ tâm. Và rồi phải có một tính cách nhẹ nhàng to lớn hơn nữa đối với người khác, gọi là ‘karuna’ hay bi tâm. Khi bắt đầu kết nối được với Pháp thì chúng ta sẵn lòng mở toang cánh cổng của chúng ta ra, kéo sập những tường rào của chúng ta xuống. Lúc đó, lần đầu tiên trong đời, chúng ta bắt đầu ý thức được, từ xưa nay, bản thân mình chỉ là một trò chơi không dứt. Chúng ta chỉ lo tích trữ súng ống đạn dược, chỉ lo dựng lên hết hàng rào này đến hàng rào khác. Chúng ta làm thế mà chẳng dựa trên một cơ sở có thực nào cả. Chúng ta đã phung phí biết bao năng lượng vì điều đó. Khi bắt đầu ý thức được cuộc đời mình chỉ là một trò hề, do chúng ta tạo ra, thì chúng ta mới thật sự dõi theo Pháp, dõi theo tâm thức chúng ta trên từng bước đi hài hòa với Pháp.” – Chögyam Trungpa Rinpoche | Đạo Sinh chuyển ngữ | Source: “Aggression,” in The Four Dharmas of Gampopa, an unpublished sourcebook, pp. 16-17.

In order to become a follower of the dharma, one has to become nonaggressive, to move beyond aggression. In order to do that, there has to be some kind of warmth in oneself, gentleness in oneself, which is known as maitri, and there has to be greater gentleness toward others, which is known as karuna, or compassion. When we begin to make a connection to dharma, we are willing to open our gates, to tear down our walls. Then for the first time we begin to realize that the joke has been on us all the time. Accumulating ammunition and building fence after fence was our preoccupation. It wasn’t based on something actually having taken place. We have wasted so much of our energy on that. When we begin to realize the joke was on us and created by us, then we are actually following the dharma, following our minds according to the dharma.

Leave a Reply