Tuấn Khanh: Chuyện Xưa, Chuyện Nay

Trong phim Forbidden Dream (2019), được các nhà làm phim ghi rõ là kể lại từ câu chuyện lịch sử có thật, đã mô tả triều đại Joseon của Đại Hàn xoay sở khổ nhục ra sao, để phát triển các ngành khoa học trước sự theo dõi của nhà Minh (Trung Hoa). Câu chuyện…

Cogito: What is Buddhism?

What is Buddhism? What do Buddhists believe? That’s what we’ll find out today. In this video I’ll explain Buddhism and we’ll see who was the Buddha. Buddhism the one of the world’s major religions. But outside of Asia it isn’t very well known. What is Buddhism? Who was the Buddha? What do Buddhists Believe? Thats…

Dr. Rob Sheehan: Traits of Incompetent Leaders

What are the traits of incompetent leaders? I know – sadly – you could probably make a long list, with footnotes and examples of poor leaders you have endured. However, there is some good news.  According to a recent article in Harvard Business Review*, progress is being made in identifying bad leaders. For example, research in 11 different experiments have shown that one…

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Phật Giáo Sau Thời Hai Bà Trưng

Chính quyền Hùng Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ I (sau Dương lịch) là một chính quyền hoàn chỉnh với bộ máy công quyền thựchiện chức năng quản lý và bảo vệ đất nước. Bằng một hệ thống luật pháp trên cơ sở một nền văn hóa có kết hợp với những thành tố Phật giáo vừa mới đưa vào từ mấy trăm năm trước. Nhưng cũng chính…

Nguyên Tánh Phạm Công Thiện (1994): Kỷ Niệm 50 Năm Sinh Nhật Tuệ Sỹ: Buổi Chiều Nắng Hạ Đọc Thơ Tuệ Sỹ

Tôi đang ngồi nơi giảng đường của chùa Diệu Pháp ở California tại Huê Kỳ, chung quanh đầy tiếng chim kêu trên những cây chanh, những cây bằng lăng và những cây thông, cây tùng và những bông mộc lan trắng đang nơủ đầy hàng cây trên đồi dọc theo đường thoải xuống dưới kia…