BHDHK: Thiệp Chúc Tết Tân Sửu, 2021 | Xuân Đạo Hạnh

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
Thành tâm ngưỡng chúc
Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng;
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni;
Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm;
Chư vị Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT
một năm mới
TUỆ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU,
PHÁP THỂ KHINH AN
PHẬT SỰ VIÊN THÀNH

Kính chúc
Ban Hướng Dẫn Thế Giới, Quốc Nội, Hải Ngoại;
BHD Châu Âu, Úc Đại Lợi và Canada;
Quý BHD Miền; Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng Quý
Ban Bảo Trợ GĐPT; Quý Huynh Trưởng và Đoàn Sinh các Ngành, Cấp;
Quý Phụ Huynh, Đạo Hữu, Đồng Hương
một năm mới
TINH TẤN DÕNG MÃNH,
ĐẠO TÂM KIÊN CỐ
AN KHANG THỊNH VƯỢNG

Phật Lịch 2564 | Xuân Tân Sửu, 2021

Leave a Reply