THÀNH KÍNH CẦU NGUYỆN: GS Tâm Ðức Trần Quang Thuận

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ

BI – TRÍ – DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 * TEL 310 634-6503 * FAX 310 540-8161
email: vpttbhdhk@yahoo.com

THÀNH KÍNH CẦU NGUYỆN

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

CHƠN LINH CƯ SĨ
TÂM ĐỨC – TRẦN QUANG THUẬN

Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Nghiên cứu Kế hoạch GHPGVHTN – HK

VÃNG SANH PHẬT CẢNH

Thành kính chia buồn cùng Tang gia Hiếu quyến

Phật lịch 2561 Hoa Kỳ, ngày 05 tháng 01 năm 2018
TM. Ban Hướng Dẫn và Hội Đồng Cấp Dũng Tấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ
Trưởng ban
QUANG NGỘ – Đào Duy Hữu

Leave a Reply