Vĩnh Hảo: Khởi Đầu và Kết Thúc

Ai cũng tin rằng tương lai sẽ như vầy, như vầy, đúng như hôm qua và hôm nay đã trù liệu, hoạch định và tiến hành; bởi vì cái nhân gieo xuống với sự trợ duyên của các yếu tố phụ thuộc chung quanh, một cách khoa học và kinh nghiệm, cùng với thời gian…

His Holiness the Dalai Lama/Đạo Sinh chuyển ngữ: Thông Điệp của Tôn Giáo: Tình Thương

“Despite philosophical differences, all our major religious traditions convey a common message of love. Sadly however, we are seeing today conflicts arising in the name of religion. Consequently, we need to make special efforts to promote harmony between our traditions based on mutual respect. I’m a Buddhist monk, but among Buddhists are many who don’t…

Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama/Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch: Sức Mạnh Của Lòng Từ

Nguyên tác: HIS HOLINESS DALAI LAMA soạn dịch: TỲ KHEO THÍCH NGUYÊN TẠNG SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ (The Power of Compassion) LOTUS MEDIA SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ (The Power of Compassion) Nguyên tác: His Holiness Dalai Lama Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng soạn dịch Nhà xuất bản Quảng Đức 2007 Lotus Media tái bản,…