BHDTƯGĐPTVN: Tài liệu Huấn Luyện Trại Huấn Luyện viên, Phú Lâu Na: Đề tài 1: Đạo Phật Với Thanh Niên (Tuệ Sỹ)

ĐỀ TÀI 1 ĐẠO PHẬT VỚI THANH NIÊN   Các Anh Chị em thân mến, Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là Đạo Phật với tuổi trẻ. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi,…

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng vừa viên tịch tại Cali, Hoa Kỳ

Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Giác Lượng (1935-2020), Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới BBT Sen Trắng vừa nhận được tin: Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Giác Lượng, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, do niên cao lạp trưởng, đã thu thần…