Đạo Sinh: Nhị Nguyên và Bất Nhị

(i) Một điếu cigar luôn luôn có 2 đầu (two ends). Khi bạn nhìn thấy điếu cigar có 2 đầu rõ ràng thì triết học gọi cái nhìn của bạn là “nhị nguyên” (dualistic view). Đây là một sự thật: trong thực tế rõ ràng có 2 đầu nằm ở 2 điểm khác nhau. Bây…