Tuệ Sỹ: Huyền Thoại Duy Ma Cật

TUỆ SỸ HUYỀN THOẠI DUY-MA-CẬT HƯƠNG TÍCH PHẬT VIỆT HUYỀN THOẠI DUY-MA-CẬT Tác giả: Tuệ Sỹ Hương Tích ấn hành. In lần đầu (ấn tống), nxb Phương Đông, 2007 In lần thứ 2, nxb Phương Đông, 2007 In lần thứ 3, nxb Phương Đông, 2008 In lần thứ 4, nxb Phương Đông, 2011 Hương Tích Phật…

Tuệ Sỹ: 25 Thế Kỷ Phật Giáo

(trích Tạp chí Vạn Hạnh số 13-14) Mặc dù đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển hóa để giải quyết thực trạng của con người tùy theo địa vực và tùy theo thời gian, mọi chuyển hóa ấy đã phát triển rất nhiều sắc thái độc đáo của đạo Phật. Vấn đề làm thế nào…