Đạo Sinh: Cỏ Cây và Phật Pháp

Khi chứng kiến những bất công trong xã hội, phản ứng thông thường của chúng ta là phẫn nộ. Và rồi vì phẫn nộ nên chúng ta quay sang nguyền rủa—nguyền rủa những người chúng ta cho rằng đã tạo ra những bất công đó. Theo Phật pháp, những phản ứng trên đều tích cực.…

Tuấn Khanh: Học Để Làm Gì?

Câu hỏi đó chắc vẫn vang lên, vô thanh trong suy nghĩ nhiều người, khi trải qua các chặng cứu trợ hay từ thiện, nơi vô số các em nhỏ hay thanh niên nhọc nhằn với cuộc sống hàng ngày của mình, vật lộn với miếng ăn và tai ương ở miền Trung Việt Nam.…