Lặng Yên: Lắng Lòng Nghe…

Đêm đã về khuya, nó ngồi lại viết đôi dòng suy tư thay cho tiếng lòng thổn thức. Lắng lòng nghe! “Khể thủ Tam giới tôn Quy mạng thập phương Phật” Lời kinh vang lên, ùa vào tâm khảm, thế là nước mắt lại trào ra. Chỉ là trong tâm bỗng nhớ Phật vô bờ.…