Vĩnh Hảo: Khép Lại Những Con Đường


Ảnh minh họa: Uyên Nguyên Người ta nói, đại dịch đã đến rồi. Các công sở sẽ đóng cửa. Các con đường sẽ đóng bớt lại. Nhà hàng, rạp hát, những nơi vui chơi giải trí… tất cả đều phải đóng. Mỗi người hãy tự cách ly, đừng lang thang bên ngoài nữa. Một sẽ…

Uyên Nguyên Quảng Pháp: Phù sa tuy có lở bồi, Sông Lam nào có chia phôi chúng mình?


Ảnh minh họa: Uyên Nguyên Mùa dịch cúm, đi đâu cũng nghe người ta kháo nhau “cách ly” (quanrantine) hoặc “giữ khoảng cách tiếp xúc” (Social Distancing)… Kỳ thật nhân loại tuy bước vào thế kỷ toàn cầu hóa vẫn có những khoảng cách rõ rệt hoặc vô hình, và nghịch lý là, chính những…

Tỳ kheo Thích Nguyên Trực: Trách Nhiệm Hoằng Pháp Là Sứ Mệnh Của Người Xuất Gia Trong Thời Đại Mới


Đại Hội Khoáng Đại kỳ VI Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan. (20 – 22/09/2019) Sứ mệnh cao cả của người xuất gia Người xuất gia là người luôn lập hạnh đời sống thanh tịnh, diệt trừ phiền não, nhiếp phục ma quân, trên đền đáp bốn ân và dưới cứu khổ ba đường như…