Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Cầu Quốc Thái Dân An trước nạn dịch Coronavirus

Theo tinh thần Thông tư, Giáo Hội khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và kêu gọi Cư Sĩ Phật tử hiệp lực cầu nguyện cho nhân loại tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, thế giới an lành, chúng sanh bớt khổ đau trước sự hoành hành của đại dịch Coronavirus.

Đính chính: Trong văn thư ghi sai số code, xin quý anh chị dùng theo số đúng là: 616474. Xin thành thật cá lỗi về sự nhầm lẫn này.

Tham khảo Văn thư của Giáo Hội đính kèm

Leave a Reply