BHDTƯ/GĐPTVNHK: Luật của Đoàn Oanh Vũ | The Oanh Vu Rules

Ảnh minh họa | Sen Trắng

Luật của Đoàn Oanh Vũ

 

  1. Em Tưởng Nhớ Phật: Phật rất thương yêu em và thương yêu tất cả mọi người, mọi vật. Tưởng nhớ Phật em sẽ được gần Ngài để bắt chước và noi theo tánh tốt của Ngài.  
  2. Em Kính Mến Cha Mẹ Và Thuận Thảo Với Anh Chị Em: Cha mẹ hết lòng nuôi nấng cho em khôn lớn, lo cho em học hành nên người; cho nên em phải thương kính cha mẹ. Em còn phải thuận thảo với anh chị em, vì hàng ngày cùng chung sống với nhau, thương yêu giúp đỡ nhau. Em phải ôn hòa với anh chị, nhường nhịn và giúp đỡ với các em nhỏ.  
  3. Em Thương Người Và Vật: Vì mọi người mọi loài đều biết đau đớn, đói khát, khổ cực. Em có thương yêu người thì mới được mọi người thương yêu lại. Em biết thương yêu người và vật, mới xứng đáng là con ngoan của Phật. 

(Giảng Viên: Để giúp các em nhớ bài học, cho vài ví dụ các em có thể làm ở nhà để thực tập mỗi điều luật; kể một câu chuyện ngắn liên quan tới 3 Điều Luật và hỏi các em — nhân vật trong câu chuyện đã thực tập 3 Điều Luật như thế nào?)

The Rules of Oanh Vũ

 

  1. I revere the Buddha: Buddha loves me and loves everyone and every living thing. By respecting and admiring Buddha, I will feel closer to him, so that I can follow in his foot-steps and do good things in life.
  2. I love and respect my parents, and live in harmony with my brothers and sisters: Because my parents have raised and cared for me since the day I was born and have taught me right from wrong, I have to love and respect my parents. Also, I have to get along with my brothers and sisters, because we live in the same house and need to love and help each other. I have to listen to my older brothers and sisters.  I have to share and be nice to my younger brothers and sisters.
  3. I love people and all beings: Because all people and animals have feelings and suffer when they are in pain, hungry, thirsty, etc., we should learn to love each other. If I show my love toward others, they will love me back. By loving all people and animals, I will become Buddha’s good student.

Leave a Reply