Nyogen Senzaki/Trần Đình Hoành dịch và bình: Ấn hành kinh sách

Tetsugen, một người sùng mộ Thiền ở Nhật, quyết định sẽ ấn hành kinh sách, vào thời kinh sách chỉ có bằng tiếng Hán. Sách phải in với những khối khắc gỗ, bảy ngàn bản in một lần, tốn rất nhiều công sức.

Tetsugen bắt đầu đi khắp nơi và quyên góp tiền bạc. Vài người ủng hộ cho vài trăm đồng vàng, nhưng thường thì Tetsugen chỉ nhận được vài xu lẻ. Ông cám ơn mỗi người bố thí với lòng tri ân như nhau. Sau mười năm Tetsugen đã có đủ tiền để bắt đầu in.

Nhưng vào lúc đó Sông Uji gây lụt lội. Nạn đói theo sau. Tetsugen dùng tiền đã quyên góp cho sách để giúp mọi người khỏi chết đói. Rồi ông lại bắt đầu quyên góp tiền.

Bảy năm sau một trận dịch lan khắp nước. Tetsugen lại dùng tiền quyên góp, để giúp mọi người.

Ông lại quyên góp tiền lần thứ ba, và sau 20 năm ước mơ của ông thành hiện thực. Những khối gỗ khắc in những bản kinh đầu tiên ngày nay còn trưng bày trong tu viện Obaku ở Kyoto.

Người Nhật dạy con cái họ là Tetsugen in ba bộ kinh, và hai bộ đầu vô hình vượt trội hơn cả bộ cuối cùng.

Bình

• Bố thí là cách đầu tiên trong Lục độ Ba la mật (Sáu cách sang bờ bên kia) của Con đường Bồ tát (Bồ tát đạo). Và trong ba cách bố thí—tài thí, pháp thí, vô úy thí—thì pháp thí cao hàng thứ hai. Ấn hành kinh sách là pháp thí, không phải là chuyện nhỏ, nhất là vào thời xưa việc in ấn rất khó khăn và tốn kém. Dù vậy cứu người vẫn quan trọng hơn pháp thí. Sách in sớm hay muộn cũng không chết ai, người đói người bệnh mà không cứu ngay thì chết. Thời tính ấn định ưu tiên lúc này.

• Cần uyển chuyển trong đời sống. Việc gì cần phải làm thì làm, đừng nhắm mắt mù quáng theo đúng “kế hoạch”. “Kế hoạch được sinh ra để được điều chỉnh.” (Plans are made to be changed).

• Tetsugen cám ơn người cho trăm đồng vàng và người cho vài xu lẻ “với lòng tri ân như nhau.” Đó là tâm bình đẳng, tâm Phật, nhìn mọi người như nhau, không phân biệt người ít tiền người nhiều tiền.

• 37 năm để hoàn thành tâm nguyện in một bộ kinh—đó là Nhẫn.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Leave a Reply