Tuấn Khanh: Mỗi người một ước mơ

Ông Lê Minh Tuấn, bố anh Lê Văn Hà, đau đớn khi nhận hung tin về con mình (Ảnh: Getty) Đi cùng với sự hình thành nền văn minh nhân loại, là những giấc mơ. Những ước mơ riêng của mỗi con người đã tạo nên một thế giới đầy khát vọng và kỳ diệu của…