Vĩnh Hảo: Mây Trắng Hỏi Ðường Qua

Ðỉnh Averest (Ảnh: Trần Trung Ðạo, 2019) Khuya dậy nghe tiếng dế gáy đâu đó ở vườn sau. Trăng hạ huyền mảnh khảnh phương tây. Bầu trời không mây, trong vắt, như tấm gương ảnh hiện một góc sáng, loang dần lên từ phương đông. Gió nhẹ mơn man cành liễu rũ. Hương thơm từ…

Đức Quảng: Nói với Huynh trưởng

Huynh trưởng Ðức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng (Ảnh: Facebook Ðức Quảng) Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 15. Có tựa đề là Tùng Địa Dũng Xuất, nghĩa là từ đất vụt lên, xuất hiện mãnh liệt vô ngại. Kinh văn như sau: “Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông…