Lời giới thiệu cho ấn bản năm 2019: SỨ MỆNH GIA ÐÌNH PHẬT TỬ, tác Giả: Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền)

SỨ MỆNH GIA ÐÌNH PHẬT TỬ Tác giả: Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền Tủ Sách Phổ Hòa xuất bản tại Hoa Kỳ, 2019 Thực hiện: Bodhi Media Liên lạc: 916-607-4066 ISBN: 978-0-359-47622-0 Tập khảo luận mà chúng ta đang cầm trên tay, có thể nói, là một trong những tài liệu quan trọng gắn liền…

Trần Trung Ðạo: Ðất và Khoai

Một vài cụm mây đen tha hóa có thể làm bầu trời tối đi trong chốc lát nhưng không thể nào che khuất mãi vầng trăng. Những ngày còn ở Viên Giác, trước chùa trồng mấy luống rau lang nên món ăn chính của chúng tôi là rau lang. Rau lang xào, rau lang nấu…