HELP a child in need – Starting with a meal

S.A.M CHARITY FOUNDATION [Stable Anchor Manner] and RISE AGAINST HUNGER, co-sponsoring the GLOBAL PEACE FOUNDATION to make ten thousand meals as well as essential nutritious foods to help millions of children, who are still facing hunger and diseases worldwide. We strongly urge the support of your association, the mass organizations, especially the religious associations such as BOYS and GIRLS SCOUTS, VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATIONS, CATHOLIC RELIEF, CATHOLIC/EUCHARISTIC YOUTH, HOA HAO YOUTH, CAO DAI YOUTH… and so on. Please join us to make this meaningful contribution to humanity by lending a hand to pack the foods and relief items into boxes. ASIAN WORLD MEDIA will provide its large, convenient parking lot space for gift wrapping. Please be punctual and courteous as we are all volunteering our compassions for a great cause. For more informations, please contact: Dr. Sam Nguyen at 714.875.3335

Hội từ thiện S.A.M Foundation và Rise Against Hunger, phối hợp cùng Global Peace Foundation thực hiện 10 ngàn phần thực phẩm cho các trẻ em hiện đang lâm cảnh đói khát tại những quốc gia trên thế giới. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ của quý hội đoàn, đoàn thể Cộng đồng, đặc biệt là các đoàn thể trẻ tôn giáo như Hướng đạo, Gia đình Phật Tử, Giới Trẻ Công Giáo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thanh Niên Hòa Hảo, Thanh Niên Cao đài v.v… cùng hiệp lực để thực hiện công tác xã hội ý nghĩa nói trên, góp một bàn tay giúp đóng gói những hộp quà thực phẩm nói trên. Buổi gói quà được đài truyền hình Việt ngữ Asian World Media cho sử dụng cơ sở, bãi đậu xe rộng lớn, thuận tiện để thực hiện. Rất mong sự có mặt, chia sẻ tấm lòng nhân ái của tất cả mọi TÌNH NGUYỆN VIÊN vào thời gian và địa điểm được thông báo. Mọi chi tiết, liên lạc: Mrs Di Ái Hồng Sâm: 714.875.3335.

Leave a Reply