Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ rời Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn, trở về quê quán Thái Bình, Bắc Việt

Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ (Ảnh: Nguyễn Mạnh Hùng)

Trong nhiều nguồn tin, loan đi nhanh nhất và trước nhất trên trang nhà Thư Viện Hoa Sen, lan rộng trên facebook, rồi tiếp sau là các bản tin của những cơ quan truyền thông Việt ngữ như RFA, Người Việt v.v… Tin này, cũng được chính thức thông cáo bằng tiếng Pháp, Anh, đăng trên trang nhà của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, 91 tuổi, là vị Tăng Thống hiện nay của GHPGVNTN, do những áp lực chính trị ngày càng gay gắt đối với tự viện Thanh Minh tại Sàigòn, buộc Ngài phải rời bỏ nơi này sau nhiều năm tá túc, nhưng vẫn thường xuyên bị canh giữ nghiêm ngặt, gây khó khăn. Trước những bức bách như vậy, hiện Hòa thượng đã quyết định trở về Thái Bình, quê hương của mình.

Việc gây khó khăn cho cơ sở, gia đình và những người thân, sơ có liên hệ để tạo áp lực, cô lập các nhân vật đối lập tại Việt Nam nói chung và các bậc lãnh đạo GHPGVNTN nói riêng là chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam trước sau không thay đổi, xa hơn nó còn gây ra sự mâu thuẫn, chia rẻ và đối trị nội bộ. Ðiều khiến bao tấm lòng Phật giáo đồ luôn hướng về Giáo Hội là sự khủng hoảng nội bộ kéo dài và thường xuyên do một tình trạng tái diễn đó là thành phần nhân sự GH được thỉnh cử bất nhất, đưa đến việc bình chọn rồi bãi nhiệm, gây sự hoang mang khắp cùng Tứ Chúng trong và ngoài nước.

Một điểm đáng chú ý, là xuyên qua các bản tin không thấy đề cập và đăng lại hình ảnh lá thư tay được cho là của Hòa Thượng, xuất hiện trên facebook mấy ngày vừa qua, với nội dung kêu gọi sự nhất tâm của chư Tôn túc giáo phẩm đang hành đạo khắp năm châu, hoan hỷ cùng ngồi lại vì tương lai Phật Giáo Việt Nam cũng như mọi quốc độ xiểng dương Chánh Pháp.

Với tình trạng hiện nay, âu lo cho sinh mệnh của Hòa Thượng, đồng nghĩa âu lo cho vận mệnh của Phật Giáo Việt Nam xuyên qua sứ mệnh truyền thừa của GHPGVNTN, ngưỡng mong chư Phật từ bi gia hộ cho Ðại Lão Hòa Thượng sớm thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mọi thế lực chính trị hắc ám, mọi mưu chước quyền bính thế gian vây bủa, hoàn thành sứ mệnh truyền thừa của Lịch Ðại Tổ Sư, lèo lái con thuyền Giáo Hội qua trận bão lớn đang hoành hành đất nước dân tộc và đạo pháp.

Leave a Reply