Trưởng Niên Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc đã xuất viện


Theo lời tự sự của trưởng Quảng Thọ Ðoàn Tùng, sau bảy ngày điều dưỡng tại bịnh viện, trải qua những cuộc chẩn nghiệm nội soi, trưởng niên Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc đã xuất viện trở về nhà, tiếp tục được sự chăm sóc chu đáo của gia đình. Cũng theo Ðoàn Tùng, tình trạng sức khỏe của Trưởng niên Tâm Vinh ổn định, có thể dùng thức ăn (uống) nhẹ. Sen Trắng xin chuyển tiếp thông tin này đến toàn thể lam viên bốn phương như một sẻ chia niềm vui chung đây gia đình-thân ái!

Trưởng niên Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc, sau bảy ngày điều dưỡng tại bịnh viện đã trở về nhà (Ảnh: Quảng Thọ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s