Trần Trung Ðạo: Giới thiệu tác phẩm mới: ĐÊM NGHE SÔNG HẰNG HÁT

Trong số tác phẩm của tôi vừa có thêm một tác phẩm mới “Đêm Nghe Sông Hằng Hát”.

Tác phẩm dày 350 trang ghi lại 50 bài viết, bút ký trong tinh thần gia đình, xã hội và Phật Giáo.
Có những bài khá dài như viết về Linh mục Trần Cao Tường trong “Từ đồi Massada tới bờ sông Hát”, Gs Nguyễn Ngọc Bích trong “Tất cả đều là thuyền” hay rất ngắn như bài “Chiếc bánh Pecan”, “Người tài xế ở Las Vegas” hay viết về gia đình như “Mẹ chờ con”, “Cô Út vào đại học” hay mang tinh thần Phật Giáo như “Đêm nghe sông Hằng hát”, “Ngôi chùa là dòng sông” v.v. 

Bìa do Trần Triết vẽ và nội dung do Hoài An thực hiện.

Tất cả 50 bài này đều đã được đăng trên FB, quý bạn có thể vào FB tôi và đọc hết, nhưng nếu có một cuốn làm kỷ niệm, có thể inbox cho tôi.

Trần Trung Đạo

Ðêm Nghe Sông Hằng hát – Tác giả Trần Trung Ðạo

Leave a Reply