Vĩnh Hảo: Dòng Sông Ði Qua


Sông Hằng (Ảnh: Trần Trung Ðạo)  “You could not step twice into the same river…” — Heraclitus Khi dòng sông phút trước không còn là dòng sông phút sau, thì đời người phút trước cũng không giống đời người phút sau. Theo dòng thời gian, mọi thứ trôi qua còn nhanh hơn thế nữa. Nhưng…