Nguyệt Kim Tường: Ngày Truyền Thống Gia Ðình Phật Tử Miền Liễu Quán


Nhằm kết chặt tình Lam và tỏ lòng biết ơn đến những vị tiền bối hữu công cũng như tạo cơ hội cho quý Huynh trưởng và Đoàn sinh của các đơn vị trong Miền gặp gỡ, trao đổi và thi đua trong tinh thần lục hoà, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Liễu Quán thông tư đến các Đơn vị chương trình sinh hoạt của Ngày Truyền Thống với những chi tiết như sau:
THỜI GIAN: Chủ Nhật ngày 08 tháng 4, 2018 từ 09:00 giờ sáng đến 4:00 chiều
ĐỊA ĐIỂM: Chùa Kim Quang, 3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, CA 95820

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s