THÔNG TƯ: Về việc Tổ chức Lễ Cầu An cho Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng


Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng thành viên Ban Cố vấn Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ; một trong những Huynh trưởng đã đóng góp nhiều công sức, tài năng để xây dựng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Huynh trưởng hiện đang lâm trọng bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện ở San Jose, California.

Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ trân trọng Thông Tư đến các Thành viên Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ, các Ban Hướng Dẫn Miền và các Đơn vị gia đình tổ chức Lễ cầu An theo các chi tiết sau:
1. Yêu cầu trong 10 ngày liên tục kể từ hôm nay mỗi một Huynh trưởng nên dành 5 phút vào buổi tối và 5 phút vào buổi sáng để cùng dâng lời Cầu Nguyện;
2. Yêu cầu các đơn vị Gia Đình Phật Tử thay vào buổi Lễ Phật hằng tuần là đồng loạt tổ chức lễ Cầu An vào chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018

Cùng nhau chí thành dâng lời Cầu Nguyện lên Chư Phật, Chư Bồ Tát hộ trì cho Huynh trưởng cấp Dũng – Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng luôn được bình an. Yêu cầu các nơi nhận dốc tâm thực hiện Thông Tư này.

Kính chào Tinh Tấn
Phật lịch 2561 California ngày 21 tháng 01 năm 2018

Trưởng ban
QUANG NGỘ Đào Duy Hữu

Nơi nhận:
– Thành viên Ban Hướng Dẫn HK
– Các Ban Hướng Dẫn Miền
“Để thi hành”
Bản sao Kính gởi:
– HT Tổng Vụ Trưởng TVTN
– BCH/HĐCV/ BHD Hoa Kỳ
“Để kính trình”
– Hồ sơ: Lưu chiếu

XEM THÊM BẢN TIN CỦA BAN HƯỚNG DẪN HẢI NGOẠI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s