Phiên Khoáng Ðại Ðịnh Kỳ 2, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Ðức (NK 2016-2020)

_MG_0289

Santa Ana, California – Cùng ngày 4 tháng Sáu, 2017, tiếp sau Lễ Khai Khóa Tu Học Huynh Trưởng Kiên, Trì là phiên khoáng đại định kỳ 2 của Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Ðức. Hiện diện có các vị trưởng niên Ban Tham Vấn, H.Tr Trưởng ban Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, nhị vị Phó trưởng ban Truyền Thống Xã Hội Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp  và Nghiên Cứu Huấn Luyện, Quảng Pháp Trần Minh Triết.

Ðiều hợp phiên khoáng đại là Huynh trưởng Tổng Thứ Ký Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp, Thư ký là Trưởng Tâm Tịnh Lạc Ðoàn Tâm Thuận, Phó Tổng Thư Ký, với sự hiện diện của quý anh chị Ban viên Ban hướng dẫn cùng đại diện các đơn vị Gia đình Phật tử trong Miền.

Nội dung tổng kết các Phật sự tam cá nguyệt vừa qua và thảo luận rốt ráo các đề án Phật sự cho tam cá nguyệt sắp tới, mà trọng tâm là Liên Trại Huấn Luyện A Dục-Lộc Uyển; vận động thành lập Ðoàn Cựu Huynh Trưởng cũng như góp ý đề đạt tâm nguyện chung cho đề tài hội thảo sẽ được tổ chức nhân Hội nghị Thường niên thứ nhất của Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ sắp tới tổ chức tại bang Illinois, Chicago, USA ngày 22 tháng Bảy, 2017. (Xin xem chi tiết Thông Tư – Số:01182/HDHK/TT).

Buổi họp kéo dài trong vòng 2 tiếng 30 phút như dự định và hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của tất cả anh chị em hiện diện, sau thời kinh hồi hướng công đức. (QP)

Leave a Reply