Khai Khóa Tu Học Huynh Trưởng Kiên – Trì, GÐPT Miền Quảng Ðức, 2017

_MG_0258.JPG

Santa Ana, California – Ðúng 2 giờ chiều, ngày 4 tháng Sáu, 2017, gần tám mươi khóa sinh, huynh trưởng thuộc các đơn vị Gia đình Phật tử sinh hoạt trong quản hạt Quảng Ðức tề tựu tại Tổ Đình Minh Ðăng Quang, Santa Ana, California, để khai khóa tu học huynh trưởng trường kỳ, Kiên và Trì, 2017.

Buổi lễ có sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Ðức, hơn hết như bao giờ là hình ảnh từ hòa của Hòa thượng Thích Minh Tuyên với những lời đạo nhũ thâm ân; bên cạnh sự hiện diện của quý trưởng niên như cội tùng cội bách Tâm Quang Võ Cân, Minh Ðức Bùi Ngọc Bách, Minh Quang Võ Văn Thẩm.

Với sự điều hợp của Huynh trưởng Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Ðức, Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp, buổi lễ tiến hành đúng theo chương trình đã định. Nét chung qua lời huấn từ của Huynh trưởng Trưởng ban, Nguyên Thuyết Lê Minh Thi; lời khai từ của Huynh trưởng Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện, Quảng Pháp Trần Minh Triết; và cuối cùng là lời kết từ của Huynh trưởng Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội, Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp,  đều mong mỏi Tu Học, là tiền đề tiên quyết để thành tựu sự nghiệp hướng dẫn đàn em áo lam, phụng sự Ðạo pháp và góp phần trao cho Ðời một nội dung Phật chất; là phương tiện tối hậu để mỗi cá nhân huynh trưởng Phật tử hướng đến cứu cánh giải thoát.

Tin rằng khởi từ tinh thần dấn thân của các huynh trưởng qua sự nhiệt tình ghi danh tham dự đông đảo hai khóa tu học Kiên-Trì hôm nay, sẽ hứa hẹn một tương lai sáng tươi cho tổ chức Gia đình Phật tử nói chung và Miền Quảng Ðức nói riêng. (QP)

Leave a Reply