BHDHK: THÔNG TƯ: Về việc Hội Nghị Thường Niên lần thứ nhất nhiệm kỳ X, 2016 – 2020.

IMG_8579

Ðại Hội GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ Kỳ 10 (Ảnh minh họa: Quảng Pháp)

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ

BI-TRÍ-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503
TEL 310 634-6503 – FAX 310 540-8161 – email: vpbhdhoaky@yahoo.com

Số:01182/HDHK/TT

THÔNG TƯ

Về việc Hội Nghị Thường Niên lần thứ nhất nhiệm kỳ X, 2016 – 2020.

  • Tham chiếu Biên Bản Phiên họp đầu tiên của Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ ngày 18 tháng 5 năm 2016 phần linh tinh.
  • Tham chiếu Biên Bản Họp Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ mở rộng ngày 13 tháng 4 năm
    2017 Mục 4: Hội Nghị Thường Niên.
  • Nhằm kiểm điểm sinh hoạt trong năm qua và hoạch định, triển khai sinh hoạt cho những năm tới. Hội Nghị Thường Niên lần thứ nhất nhiệm kỳ X sẽ được tổ chức cùng với Khóa Tu Học Bắc Mỹ của Giáo Hội, chi tiết sinh hoạt như sau:

1. THỜI GIAN:
Từ chiều thứ Năm ngày 20 đến chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2017.

Thứ Năm ngày 20.7.2017
– từ 5 giờ 00 chiều đến 8 giờ 00 sáng thứ Bảy ngày 22.7.2017 tham dự khóa tu học.

Thứ Bảy ngày 22.7.2017
– từ 8 giờ 00 sáng đến 9 giờ 00 tối, Hội Nghị Thƣờng Niên

Chủ Nhật ngày 23.7.2017
– từ 8 giờ 00 sáng đến 12 giờ 00 trưa, Hội Thảo với đề tài: Nguyên tắc Điều hành từ
Nội Quy – Quy Chế của Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ đến Nội Lệ Tu Học và Sinh Hoạt của Hội Đồng Cấp Ban Hƣớng Dẫn Thế Giới.

– Từ 12 giờ 00 trưa, trở lại khóa tu học cho đến Mãn khóa

Điều hành sinh hoạt tổng quát từ sáng thứ Bảy đến trưa Chủ nhật do Khối Quản trị
Điều hành phụ trách.

2. ĐỊA ĐIỂM:
HOLIDAY INN CHICAGO NORTH SHORE,
Skokie Banquet & Conference Center
5300 W Touhy Avenue, Skokie, IL 60077

3. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
– Quý Huynh trưởng Cấp Dũng Tấn Hoa Kỳ;
– Tất cả Thành viên Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ, Ban Thường vụ Ban Hướng Dẫn và Ban
Đại Diện các Miền;

4. ĐÓN ĐƯA:
Yêu cầu các Huynh trưởng lấy vé về: O’ Hare Chicago Airport.

Để giúp cho Ban Tổ Chức xin các Huynh trƣởng tự túc về Hotel theo địa chỉ ở trên,
hoặc cần giúp đở xin liên lạc về Văn phòng Ban Hướng Dẫn qua email:
vpbhdhoaky@yahoo.com

5. LƯU TRÚ và ẨM THỰC:
– Lưu trú và Ẩm thực theo tiêu chuẩn của Khóa Tu Học do Ban Tổ chức đưa ra.
– Những trường hợp khác xin liên lạc về Văn phòng Ban Hƣớng Dẫn qua email:
vpbhdhoaky@yahoo.com
– Kính yêu cầu quý Huynh trưởng tham dự mang theo áo tràng.

Thời gian dành cho Hội nghị Thường Niên có giới hạn. Vì vậy, kính yêu cầu các Trưởng Khối và các Ban Hướng Dẫn Miền gởi phần báo cáo sinh hoạt về cho Văn phòng Ban Hướng Dẫn trước ngày 30 tháng 6 năm 2017. Văn phòng sẽ đúc kết và chuyển đến các thành viên tham khảo và góp ý trước, để mong cho Hội Nghị thường niên gặt hái được nhiều kết quả mỹ mãn và chương trình sinh hoạt năm tới của Ban Hướng Dẫn được phong phú, hanh thông.

Đặc biệt trong Khóa Hội Thảo chúng ta có mời Đại diện của Ban Hướng Dẫn Thế Giới và
Đại diện của Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại tham dự.

Kính chào Tinh tấn
Phật lịch 2561
California ngày 9 tháng 5 năm 2017
Trưởng Ban
QUANG NGỘ Đào Duy Hữu


NƠI NHẬN:
– Thành viên Ban Hướng Dẫn Hoa kỳ
– Ban Thường Vụ các Ban Hướng Dẫn Miền
“Để thi hành”
BẢN SAO KÍNH GỞI:
– Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
– Ban Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ
“Để kính trình”
HỒ SƠ: Lưu chiếu

One thought on “BHDHK: THÔNG TƯ: Về việc Hội Nghị Thường Niên lần thứ nhất nhiệm kỳ X, 2016 – 2020.

  1. Pingback: Phiên Khoáng Ðại Ðịnh Kỳ 2, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Ðức (NK 2016-2020) | SEN TRẮNG Hoa Kỳ

Leave a Reply