Uyên Nguyên: Về lại núi Không


919725_692093014170712_6565083097642289303_o.jpgẢnh minh họa (Uyên Nguyên)

Theo sư về lại núi, sư ngồi bụng rỗng, không buồn không vui… Con đại bàng xếp cánh đậu xuống nghe kinh. Sư không nói.

Buổi trưa nắng dữ, dịu hẳn ở buổi chiều rồi tắt lịm ở buổi tối. Biển óng ả hắt lên màu trăng bạc. Sư ngồi lặng lẽ, gió xuyên qua khoang bụng rỗng, không buồn không vui…

Con kỳ nhông bò sát mặt đất, chặc lưỡi, so đo chí đại bàng.

Một chiếc lá động, run bóng. Con kỳ nhông lủi sâu vào khe đá. Ðại bàng giật mình bay lên.

Sư ngồi thả bụng rỗng, gió luồng qua khe, không buồn không vui.

05 tháng Tư, 2014
UYÊN NGUYÊN

(trích truyện Ðạo 100 chữ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s