Sắp đặt mục tiêu cho cuộc sống (Video)

Những thứ lớn nhất (quả golf) là những thứ ưu tiên nhất, phải có trước trong cuộc sống: việc học hành (để có nghề nghiệp tốt), sự nghiệp, hạnh phúc, sức khoẻ…

Những thứ nhỏ nhất là các thú vui, tiêu khiển như bia bọt, games… chỉ được đụng đến khi đã hoàn thành công việc chính trong ngày.

Không thể lấy thì giờ chính để dùng cho giải trí. Người thanh niên nào làm ngược lại, lấy những thú vui linh tinh, lặt vặt làm niềm đam mê, sử dụng thì giờ chính vào việc kém ưu tiên : Tương lai sẽ chẳng cho mình thứ gì ! Sẽ chật vật chạy từng bữa ăn, trả tiền thuê nhà, lo tấm thân mình không xong nói gì giúp ai chuyện gì, hay đóng góp gì cho nhân quần xã hội !

(Lo xa, nhắc nhỡ các con và cháu. Tuy nhiên, lời khuyên này chỉ để dành cho các cháu có nhiều điều kiện. Thực tế, ở đất nước VN có hàng triệu đứa trẻ buôn bán ngoài đường, vừa học vừa làm, hoặc ở vùng quê xa xôi trắc trở phải băng đèo, lội sông suối đến trường, có biết gì một thứ “giải trí”!)

Leave a Reply