BHDTG (2009): Thương Tiếc Anh Tâm Huệ (Ðiếu văn của BHD/GÐPT/VN/TG)

Nam mô Tiếp dẫn Ðạo sư A Di Ðà Phật

Kính bạch;
Kính thưa tang gia hiếu quyến;
Kính thưa chơn linh Anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu kính mến;

Vẫn biết xác thân là huyễn tướng, vạn pháp đều không thật, cuộc đời là vô thường, nhưng tin khẩn từ bệnh viện Alvarado, thành phố San Diego, California, Hoa kỳ đến toàn thể Lam viên trên thế giới rằng: Anh đã dứt nghiệp báo thân vào lúc 17 giờ 55 ngày 23.3.2009 (27.2 Kỷ Sửu), chúng tôi không khỏi bàng hoang, xót xa tất dạ nhớ thương. Bởi mới hơn năm tháng trước, Anh đã thừa ủy nhiệm của Thường vụ Ban Hướng Dẫn, Anh đúng ra tổ chức, biên soạn cẫm nang, kế hoạch, chương trình Ðại hội Lam viên trên toàn thế giới lần 2 tại Bangkok – Thái Lan từ ngày 06 dến ngày 10 tháng 10 năm 2008 đạt kết quả viên mãn, mà riêng Anh nay đã không còn.

Thương là thương con người từ thuở thiếu thời đến tuổi bát tuần thượng thọ, thân cư nơi trần thế mà chí tại Bồ đề: Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh; Một dạ trung trinh, giải trừ nghiệp duyên, tô bồi đạo thọ; Nhớ là nhớ con người kham nhẫn, nhu thuận hiền hòa, đạm bạc rau dưa khắc khổ, dù ở trong giai cấp thượng tầng, Anh có thể xa hoa và thọ hưởng lợi dưỡng.

Nhớ linh xưa,

Từ thuở ấu thơ đã vào Ðồng Ấu, Rồi Gia Ðình Hướng Thiện, đơn vị đầu tiên của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam. Trên cuộc đời làm Trưởng từ thấp lên cao, không hề vượt cấp. Ngoài đời   trong đạo, Anh thể hiện một tố chất thanh cao, đi những bước đi vững chãi có thể tự hào. Nhưng Anh đã khiêm tốn hài hòa đồng sự, chung chia trách nhiệm thăng tiến lẫn nhau, khiến cho kẻ đồng sự thuộc cấp hàm ân, thượng cấp thì hài lòng tín kính.

Anh được Lam viên trên mọi miền đất nước thương yêu công cử vào chức vụ Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam liên tục 5 kỳ Ðại hội . Anh đã thể hiện sự mẫn cán, một khả năng ghi nhớ, phân tích và tổng hợp tuyệt vời mà trong hiện tại và nhiều năm trong tương lai không dễ gì có được. Ngoài ra Anh còn là nhà kinh tế giỏi, có tầm nhìn xa trông rộng, có cách lãnh đạo và quản trị chặt chẽ, khiến mọi người tâm phục khẩu phục.

Qua các trại huấn luyện, trò chơi đêm, Anh gởi đến trại sinh một thông điệp “Cuôc sống là vô cùng thiêng liêng mầu nhiệm. Hãy sống Hùng, sống Dũng cho đến trọn đời. Sống xứng đáng là một con người trong thế gian”. Anh thân chứng bằng cuộc đời Anh: hài đến cỡ ai cũng phải cười to mới đã;Bi đến nỗi xót xa không cầm được nướt mắt. Hình ảnh Anh cùng các em Oanh vũ mót từng bó củi khô nơi sườn núi chênh vênh góp tinh tài cho sự thành công của Ðại hội 1973. Nhưng chiếc lon nhôm góp nhặt từ Mỹ quốc, giúp tịnh tài cho tình Lam quê mẹ. Ước mơ cháy bỏng, họp bạn ngành Thiếu Cam ranh: Tre, trúc Buôn mê, Anh lo xe nườm nượp chuyển về. Tiếc làm sao vì chiến cuộc phải ngưng!

Khi tại vị, Anh lấy đức Từ bi nhiếp hóa: Chỉ nghe giới thiệu gốc gác Lam viên, ở hiền gặp nạn, là tìm phương, tính kế biến nguy thành an!

Khi thế sự xoay vần, xẻ nghé tan đàn, Anh vẫn ngẩng cao đầu giữ khí tiết trưởng phong, trong kỷ cương nghiêm túc, ngoài giúp bạn cùng chung cảnh ngộ: những chiếc áo sờn vai, đứt nút, lặng lẽ và đơm, khiến bạn tù hoát nhiên niệm ân kính mến.

Khi rồng ra biển cả, gặp hội Long vân, kế hoạch nhà Lam họp nhau Châu lục   Lao tâm, trí óc hợp nhứt nhà Lam, từ Âu, Á, Mỹ đến Ðức rồi Bồ Ðề Ðạo Tràng tiếp Bangkok Thái Lan: Lam viên thế giới hân hoan, Anh sức cùng lực kiệt. Khó có thể nào quên hình ảnh Anh qua đoạn tuồng hát bội viết theo thể Long vân khai hội: Tay trái vuốt râu, tay phải nắm bạch vân hạ cước, phi nước kiệu dạo khắp thiên đình. Giờ này thân còn đó mà thoát vòng cương tỏa. Hình hài còn đây mà phỉ chí bình sinh.

Kể làm sao xiết, xin vĩnh biệt Anh rồi. Hành trang Anh mang đi là những gì Anh đã cho; Anh đã giúp cho bao nhiêu Ban Hướng Dẫn; đã giúp cho bao nhiêu Ðoàn sinh, Huynh trưởng thiếu thốn cơ hàn, vượt đói nghèo xây dựng tương lai, hết túng quẫn mà gia đình hạnh phúc.

Thương quá đi thôi! Nhớ quá đi thôi! Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, một Huynh trưởng tuyệt vời!

Anh lên đường chúng tôi còn ở lại, sẽ chung lòng tiếp nối hạnh nguyên Anh!

Giờ tiễn Anh đi, chúng tôi nén đôi dòng lệ, thực hiện “Di bút anh”, không tổ chức hoành tráng xa hoa, mượn hương hoa thế sự thể hiện nén hương lòng xin khấn nguyên Ðức Di Ðà Lạc quốc chuyển sen vàng mở cửa đón Anh về.

Ðạo tràng Lam viên khắp mọi miền Thế giới giờ đây đã thanh tịnh trang nghiêm thương tiếc cung triêm, niệm ân cầu siêu sanh thoát hóa.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo sư A Di Ðà Phật,
Nam Mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,

Nam Mô Ðại Thế Chí Tôn giả, cùng Chư tôn liệt đức Thánh hiền, một dạ ai liên phóng quan tiếp độ.

Ô hô!

Thương thay!

Ban Hướng Dẫn GÐPTVN trên Thế Giới

One thought on “BHDTG (2009): Thương Tiếc Anh Tâm Huệ (Ðiếu văn của BHD/GÐPT/VN/TG)

  1. Pingback: Trang Tưởng Niệm Cố Niên Trưởng Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu (1930-2009) |

Leave a Reply