Quảng Pháp: Anh Hựu trong phong vận thế kỷ XXI: Ðường Dài, Chúng Ta Cùng Vui Lên Mà Ði…

Lời thưa: Năm anh Tâm Huệ mất, Ban Hướng Dẫn Hải ngoại có thực hiện một kỷ yếu tương đối đầy đủ ở thời điểm đó, nội dung, xoay quanh bối cảnh tang lễ là chính. Về sau, tưởng niệm anh, nhóm Hoa Ðàm cũng có thực hiện một số báo chủ đề. Song từ  đó cho đến nay, chưa có một tập kỷ yếu nào thiết nghĩ xứng tầm với vai trò của Người Anh thương quý.

Một Kỷ yếu đúng nghĩa hơn nếu có, không phải để vinh danh hành trạng của cá nhân Anh Tâm Huệ giữa phong vận thế kỷ*, mà cốt để ghi nhận một giai kỳ lịch sử phát triển của phong trào GÐPTVN trong lẫn ngoài nước, giữa bối cảnh trở mình của một dân tộc phải đứng dậy “không sợ nữa”; sự phục hoạt của Giáo Hội mà hòa mình vào công cuộc chung đó, GÐPT đã đóng một vai trò tích cực gì? Nhất là sau bao nhiêu năm nhìn lại, chúng ta còn những ai và mất những ai, cái gì được và cái gì mất!? Cuối cùng, nhìn ra một hướng tới mà không thể không có một nội dung sinh hoạt thích ứng thời đại. Trước hết, trách nhiệm thịnh suy đặt trên vai của các BHD Thế Giới, Hải Ngoại ngày nay, mà không ai khác, Anh Tâm Huệ là người đã mở đường, cho dù như anh tiên liệu: ÐƯỜNG DÀI, và nhắn nhủ: CHÚNG TA CÙNG VUI LÊN MÀ ÐI!

Hôm nay, xin đăng lại số báo nhắc trên, cũng để tưởng niệm Anh và nuôi dưỡng một ước mơ…

* đọc thêm Thông Ðiệp Hướng Vào Thế Kỷ 21 của Cố Ðệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang.

Hoadam_APR_1A-1Hoadam_APR_1A-2Hoadam_APR_1A-3Hoadam_APR_1A-4Hoadam_APR_1A-5Hoadam_APR_1A-6Hoadam_APR_1A-7Hoadam_APR_1A-8Hoadam_APR_1A-9Hoadam_APR_1A-10Hoadam_APR_1A-11Hoadam_APR_1A-12Hoadam_APR_1A-13Hoadam_APR_1A-14Hoadam_APR_1A-15Hoadam_APR_1A-16Hoadam_APR_1A-17Hoadam_APR_1A-18Hoadam_APR_1A-19Hoadam_APR_1A-20Hoadam_APR_1A-21Hoadam_APR_1A-22Hoadam_APR_1A-23Hoadam_APR_1A-24Hoadam_APR_1A-25Hoadam_APR_1A-26Hoadam_APR_1A-27Hoadam_APR_1A-28Hoadam_APR_1A-29Hoadam_APR_1A-30Hoadam_APR_1A-31Hoadam_APR_1A-32

One thought on “Quảng Pháp: Anh Hựu trong phong vận thế kỷ XXI: Ðường Dài, Chúng Ta Cùng Vui Lên Mà Ði…

  1. Pingback: Sen Trắng (tổng hợp): Trang Tưởng Niệm Cố Niên Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu (1930-2009) |

Leave a Reply