NGHI LỄ TRONG GÐPTVN: Lễ Tưởng Niệm (Truy Ðiệu)

Nghi Le Trong Gia Dinh Phat Tu COVER.jpg

LỜI THƯA SEN TRẮNG: Nghĩ rằng, không chỉ tập trung ở hai văn kiện pháp quy là Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng, Nghi Lễ trong Gia Ðình Phật Tử cũng mang ý nghĩa gìn giữ kỷ cương truyền thống của tổ chức, hơn hết thể hiện trọn vẹn mối Ðạo Tình thâm thiết giữa những người anh em khoác áo Lam, chung cùng lý tưởng. Nhân tang lễ của trưởng niên NĂNG KỈNH NGUYỄN HỮU HUY, Ðoàn trưởng Ðoàn Huynh Trưởng Giác Hoàng vưà mệnh chung ngày 16 tháng Giêng, 2017 tại Hoa Kỳ, miền Quảng Ðức, Sen Trắng xin giới thiệu đại cương phần nghi lễ Tưởng Niệm trong GÐPT, trích từ quyển cẩm nang NGHI LỄ GÐPTVN sắp phát hành. Tất nhiên từ nguồn tư liệu truyền thống và căn bản này, mỗi quốc độ tùy nghi linh động tổ chức. Song nắm giữ phần cốt tủy tinh hoa là điều mà mỗi thế hệ áo lam có trách nhiệm nghiêm kính giữ gìn . Trân trọng

THIẾT CHẾ TANG LỄ
CỦA HUYNH TRƯỞNG – ĐOÀN SINH GĐPTVN

A. TẠI ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH:

 1. Đoàn sinh mất: – Đoàn em đang sinh hoạt trực tiếp tham gia lễ tang, dưới sự điều động của Đoàn Trưởng, Đoàn Phó và sự hỗ trợ của cả Gia Đình, từ khi mất cho đến việc tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. – BHT và Gia đình đến thăm, chia buồn, kỳ siêu, phúng điếu và tiễn đưa – Đơn vị đệ trình BHD cập nhật vào danh sách kỳ siêu Hiệp kỵ của BHD Tỉnh / Thị
 2. Huynh trưởng Tập sự, Huynh trưởng Lộc Uyển – Huynh trưởng Cấp 1 mất: – Huynh trưởng – Đoàn sinh toàn Gia đình trực tiếp tham gia Lễ tang, tổ chức Lễ Kỳ Siêu, Phúng điếu, tiễn đưa đến nơi an nghĩ cuối cùng. – Đoàn sinh trong Gia đình có thể luân phiên tổ chức trực quan với đồng phục chỉnh tề. – Đối với trường hợp Huynh trưởng Cấp 1 (đã qua trại A Dục) đã hội đủ điều kiện, BHT trình BHD chuẩn y truy thăng Cấp Tập để tán dương công đức. – Đơn vị đệ trình BHD cập nhật vào danh sách kỳ siêu Hiệp kỵ của BHD Tỉnh / Thị
 3. Huynh trưởng Cấp Tập mất: – Đơn vị báo cho BHD và BĐD. BHD tại khu vực Quận / Huyện rõ biết. – Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Tập Tỉnh / Thị kết hợp với BHT của GĐ trực tiếp thành lập Ban Tổ chức Tang lễ và điều hành lễ tang. – Toàn thể Gia đình luân phiên tụng niệm, tổ chức trực quan với đồng phục chỉnh tề và cử hành lễ tưởng niệm, phúng điếu, tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. – Đại Diện BHD Tỉnh / Thị tại Quận / Huyện thay mặt BHD thăm viếng, chia buồn và kỳ siêu phúng điếu. – Trường hợp Huynh trưởng quá cố đã hội đủ điều kiện, BHD Tỉnh / Thị trình BHD. Trung Ương duyệt xét truy thăng Cấp Tín. – Ủy Ban Quản Trị Huynh trưởng nhật tu sách tịch và bổ sung danh sách Huynh trưởng quá cố vào danh sách hiệp kỵ của BHD Tỉnh / Thị
 4. Liên Đoàn Trưởng, Gia Trưởng, Huynh Trưởng Cấp Tín từ trần: – Đơn vị cấp báo về BHD Tỉnh / Thị – BHD cử nhân sự Trưởng Ban Tổ Chức Tang lễ. BHD kết hợp với Đơn vị Gia đình thành lập BTC Tang lễ cùng với sự tham gia của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp mà HTr quá cố đang sinh hoạt. – Phát báo tang khắp các Đơn vị trong toàn Tỉnh – Tổ chức truy thăng 01 cấp đối với Huynh trưởng quá cố đã hội đủ điều kiện. – Tổ chức lễ kỳ siêu, tưởng niệm, tổ chức trực quan, luân phiên tụng niệm. – Ban Hướng Dẫn cùng toàn thể các Đơn vị Gia đình trực thuộc cử phái đoàn phúng điếu, kỳ siêu, tiễn đưa – Toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh trong Đơn vị đồng phục trang nghiêm tham gia tang lễ. Đơn vị phối hợp cùng Tang quyến tổ chức các khóa lễ kỳ siêu tụng kinh thất đến tuần chung thất. – Ủy Ban Quản Trị Huynh trưởng nhật tu sách tịch và bổ sung vào danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ của BHD Tỉnh / Thị.

B. BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CẤP TỈNH / THỊ:

 1. Ban Viên và Phụ Tá Ban Viên mất (từ cấp Tín trở xuống) – Thường Vụ BHD Tỉnh / Thị cử Trưởng Ban Tổ Chức Tang lễ, Hội Đồng Cấp giữ chức vụ Phó Ban Tang Lễ. Điều động các Đơn vị địa phương túc trực tham gia tang lễ. – Phát báo tang khắp các Đơn vị trong toàn Tỉnh để tổ chức lễ Kỳ siêu. – Tổ chức truy thăng 01 cấp đối với Huynh trưởng quá cố đã hội đủ điều kiện. – Tổ chức lễ kỳ siêu, tưởng niệm, tổ chức trực quan, luân phiên tụng niệm. – Ban Hướng Dẫn cùng toàn thể các Đơn vị Gia đình trực thuộc cử phái đoàn phúng điếu, kỳ siêu, tiễn đưa – Toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh các Đơn vị đồng phục trang nghiêm tham gia tang lễ. Ban Hướng Dẫn phối hợp cùng Tang quyến tổ chức các khóa lễ kỳ siêu tụng kinh thất đến tuần chung thất. – Ủy Ban Quản Trị Huynh trưởng nhật tu sách tịch và bổ sung vào danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ của BHD Tỉnh / Thị.
 2. Phó Ban Hướng Dẫn và hàng Huynh trưởng Cấp Tấn trong BHD Tỉnh / Thị mất: – Trưởng Ban Hướng Dẫn, Chủ tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh trưởng BHD Tỉnh / Thị làm Trưởng Ban Tổ Chức Tang lễ, Hội Đồng Cấp Cấp Tấn khu vực cử đại diện giữ chức vụ Phó Ban Tổ chức Tang Lễ. Điều động các Đơn vị địa phương túc trực tham gia tang lễ. – Phát báo tang khắp các Đơn vị trong toàn Tỉnh để tổ chức lễ Kỳ siêu. – Thông tri đến toàn thể Hội Đồng Cấp Tấn toàn quốc và các BHD Tỉnh / Thị để tùy nghi phân ưu, cầu nguyện, phúng điếu. – Tổ chức truy thăng 01 cấp đối với Huynh trưởng quá cố đã hội đủ điều kiện. – Tổ chức lễ kỳ siêu, tưởng niệm, tổ chức trực quan, luân phiên tụng niệm. – Ban Hướng Dẫn cùng toàn thể các Đơn vị Gia đình trực thuộc cử phái đoàn phúng điếu, kỳ siêu, tiễn đưa – Toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh các Đơn vị đồng phục trang nghiêm tham gia tang lễ. Ban Hướng Dẫn phối hợp cùng Tang quyến tổ chức các khóa lễ kỳ siêu tụng kinh thất đến tuần chung thất. – Ủy Ban Quản Trị Huynh trưởng nhật tu sách tịch và bổ sung vào danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ của Tỉnh / Thị và Trung Ương.
 3. Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh / Thị mất: – BHD. Trung Ương cử Huynh trưởng làm Trưởng Ban Tổ Chức Tang lễ, Phó trưởng BHD sở tại giữ chức vụ Phó Ban Tổ chức Tang Lễ. Điều động các Đơn vị địa phương túc trực tham gia tang lễ. – Phát báo tang khắp các Đơn vị trên toàn quốc để tùy nghi thăm viếng, phúng điếu và Kỳ siêu. – Tổ chức truy thăng 01 cấp đối với Huynh trưởng quá cố đã hội đủ điều kiện. – Tổ chức lễ kỳ siêu, tưởng niệm, tổ chức trực quan, luân phiên tụng niệm. – Ban Hướng Dẫn cùng toàn thể các Đơn vị Gia đình trực thuộc cử phái đoàn phúng điếu, kỳ siêu, tiễn đưa – Toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh các Đơn vị đồng phục trang nghiêm tham gia tang lễ. Ban Hướng Dẫn phối hợp cùng Tang quyến tổ chức các khóa lễ kỳ siêu tụng kinh thất đến tuần chung thất. – Ủy Ban Quản Trị Huynh trưởng nhật tu sách tịch và bổ sung vào danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ của Tỉnh / Thị và Trung Ương.

C. BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG:

 1. Ban Viên, Phụ tá Ban Viên mất: – Thường Vụ BHD. Trung Ương cử Huynh trưởng làm Trưởng Ban Tổ Chức Tang lễ, BHD sở tại nơi Huynh trưởng kiêm nhiệm Phật sự cùng Đại diện Hội Đồng Cấp giữ chức vụ Phó Ban Tổ chức Tang Lễ. Điều động các Đơn vị Tỉnh / Thị lân cận cùng các Đơn vị tại địa phương Huynh trưởng quá cố sinh hoạt túc trực tham gia tang lễ. – Phát báo tang khắp các Đơn vị trên toàn quốc để tùy nghi thăm viếng, phúng điếu và Kỳ siêu. – Tổ chức truy thăng 01 cấp đối với Huynh trưởng quá cố đã hội đủ điều kiện. – Tổ chức lễ kỳ siêu, tưởng niệm, tổ chức trực quan, luân phiên tụng niệm. – Ban Hướng Dẫn Trung Ương cùng toàn thể các Đơn vị Tỉnh / Thị, các Gia Đình trực thuộc cử phái đoàn phúng điếu, kỳ siêu, tiễn đưa. – Ban Hướng Dẫn Trung Ương phối hợp cùng Tang quyến tổ chức các khóa lễ kỳ siêu tụng kinh thất đến tuần chung thất. – Ủy Ban Quản Trị Huynh trưởng nhật tu sách tịch và bổ sung vào danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ của Tỉnh / Thị và Trung Ương.
 2. Phó Trưởng Ban BHD Trung Ương mất: – Trưởng Ban Hướng Dẫn, Chủ Tịch UBQTHT BHD. Trung Ương làm Trưởng Ban Tổ Chức Tang lễ, BHD sở tại nơi Huynh trưởng kiêm nhiệm Phật sự cùng Đại diện Hội Đồng Cấp giữ chức vụ Phó Ban Tổ chức Tang Lễ. Điều động các Đơn vị Tỉnh / Thị lân cận cùng các Đơn vị tại địa phương Huynh trưởng quá cố sinh hoạt túc trực tham gia tang lễ. – Phát báo tang khắp các Đơn vị trên toàn quốc và BHD trên toàn Thế Giới để tùy nghi thăm viếng, phúng điếu và Kỳ siêu. – Tổ chức truy thăng 01 cấp đối với Huynh trưởng quá cố đã hội đủ điều kiện. – Tổ chức lễ kỳ siêu, tưởng niệm, tổ chức trực quan, luân phiên tụng niệm. – Ban Hướng Dẫn Trung Ương cùng toàn thể các Đơn vị Tỉnh / Thị, các Gia Đình trực thuộc cử phái đoàn phúng điếu, kỳ siêu, tiễn đưa. – Ban Hướng Dẫn Trung Ương phối hợp cùng Tang quyến tổ chức các khóa lễ kỳ siêu tụng kinh thất đến tuần chung thất. – Ủy Ban Quản Trị Huynh trưởng nhật tu sách tịch và bổ sung vào danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ của Tỉnh / Thị và Trung Ương.
 3. Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương và Huynh trưởng Cấp Dũng mất: – Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ do Giáo Hội đề cử (Hội Đồng Cố Vấn đề cử). Phó Ban Tổ chức Tang lễ do Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng đề cử. – Phát báo tang khắp các Đơn vị trên toàn quốc và các BHD trên toàn Thế Giới để tùy nghi làm Lễ Tưởng Niệm, thăm viếng, phúng điếu và Kỳ siêu. – Tổ chức lễ kỳ siêu, tưởng niệm, tổ chức trực quan, luân phiên tụng niệm. – Mỗi Tỉnh / Thị / Quốc Gia / Châu Lục / Thế Giới cử phái đoàn về tham dự Tang lễ và phúng điếu, kỳ siêu, tiễn đưa. – Ban Hướng Dẫn Trung Ương phối hợp cùng Tang quyến tổ chức các khóa lễ kỳ siêu tụng kinh thất đến tuần chung thất. – Ủy Ban Quản Trị Huynh trưởng nhật tu sách tịch và bổ sung vào danh sách kỳ siêu Hiệp Kỵ của Tỉnh / Thị và Trung Ương.

D. CÁC THÀNH PHẦN KHÁC:

 1. Chư Tôn Đức Cố Vấn: – Phạm vi Gia Đình: Toàn bộ Gia Đình tham gia Tang lễ. BHD và các Đơn vị trong Tỉnh / Thị Phúng viếng, tiễn đưa – Chư tôn đức Cố vấn cấp Tỉnh / Thị: BHD đều động các Đơn vị trực thuộc tham gia lễ Tang xuyên suốt. – Chư tôn đức Cố vấn cấp Trung Ương: BHD. Trung Ương trực tiếp tham gia điều động, các BHD cử đại diện tham gia. Tất cả đều đồng phục. Đối với Chư tôn đức Ân Sư Cố Vấn, khi các Ngài viên tịch ngoài việc tham gia Tang lễ để thành kính tri ân, các cấp GĐPT phải tổ chức Lễ Kính Viếng Giác Linh, Thọ Tang Ân Sư.
 2. Thành viên Ban Bảo Trợ – Cựu Huynh trưởng – Song đường của Chư tôn đức – Tứ thân Phụ mẫu của các Bác – các Anh Chị – Phu thê Huynh trưởng từ trần: Khi các Bác, Các Anh Chị hoặc Song đường của Chư tôn đức – Tứ thân Phụ mẫu của các Bác – các Anh Chị – Phu thê của Huynh trưởng mất thì tùy theo từng cấp trong hệ thống mà tổ chức thăm viếng, kỳ siêu, phúng điếu, tiễn đưa. Ghi chú: Đại biểu thống nhất thông qua tình thần: sử dụng cụm từ hiếu hỷ thay cho cụm từ Quan – Hôn – Tang – Tế.

Chương trình Lễ Tưởng Niệm

 1. Niêm hương bạch Phật – Đảnh lễ Tam bảo.
 2. Cử bài ca chính thức GĐPT. Việt Nam.
 3. Phút tưởng niệm.
 4. Lời mở đầu khai lễ.
 5. Giới thiệu Chư tôn đức chứng minh – Quan khách tham dự
 6. Tuyên đọc Tiểu Sử.
 7. Điếu văn tưởng niệm (nếu có nhiều bài điếu thì đọc theo thứ tự từ cấp lớn đến cấp nhỏ trong hệ thống).
 8. Lời đạo từ truy tán công đức của Chư tôn đức chứng minh.
 9. Niêm hương chú nguyện và tưởng niệm.
 10. Tuyên tụng Tứ hoằng Thệ nguyện – Nguyện sanh Tây Phương Hồi hướng công đức.
 11. Lời Cảm tạ.
 12. Nhiễu quan tưởng niệm.

Chương trình Lễ Phủ Kỳ:

Điều kiện để Phủ kỳ: – HTr Cấp Tín giữ chức vụ từ Gia Trưởng – Liên Đoàn Trưởng – Ban Viên – Phụ Tá Ban Viên BHD Cấp Tỉnh / Thị trở lên được truy tán công đức, phủ kỳ. – Trường hợp Huynh trưởng – Đoàn sinh khác mà mất trong lúc thực thi Phật sự của Tổ chức giao phó cũng được phủ kỳ.

 1. Niêm hương bạch Phật – Đảnh lễ Tam bảo
 2. Cử bài ca chính thức GĐPT. Việt Nam
 3. Phút tưởng niệm
 4. Lời mở đầu khai lễ Phân ưu cùng Tang quyến
 5. Toán Phủ kỳ vào vị trí
 6. Huynh trưởng Đại diện cho Tổ chức trao kỳ hiệu cho Huynh trưởng Hộ kỳ và điều hành đội phủ kỳ.
 7. Nghi thức phủ kỳ.
 8. Niêm hương chú nguyện và tưởng niệm và đảnh lễ Hương linh (chơn linh)
 9. Tuyên tụng Tứ hoằng Thệ nguyện – Nguyện sanh Tây Phương Hồi hướng công đức.
 10. Lời Cảm tạ
 11. Nhiễu quan tưởng niệm.

Chương trình Lễ Truy Thăng Cấp:

 1. Niêm hương bạch Phật – Đảnh lễ Tam bảo
 2. Cử bài ca chính thức GĐPT. Việt Nam
 3. Phút tưởng niệm
 4. Lời mở đầu khai lễ
 5. Giới thiệu Chư tôn đức chứng minh – Quan khách tham dự
 6. Tuyên dương công hạnh (Đọc tiểu sử)
 7. Tuyên đọc Quyết định truy thăng
 8. Gắn cấp hiệu truy thăng
 9. Cảm niệm công đức (đại diện BHD các cấp)
 10. Lời đạo từ truy tán công đức của Chư tôn đức chứng minh.
 11. Niêm hương chú nguyện và tưởng niệm
 12. Tuyên tụng Tứ hoằng Thệ nguyện – Nguyện sanh Tây Phương Hồi hướng công đức.
 13. Lời Cảm tạ.
 14. Nhiễu quan tưởng niệm.

Chương trình Lễ Tiễn biệt:

 1. An trí linh cửu và hương án trước mộ phần hoặc đài hỏa táng trang nghiêm
 2. Tác lễ cung thỉnh Chư tôn đức cử hành nghi thức trị huyệt (hỏa táng)
 3. Cử bài ca chính thức của GĐPT Việt Nam
 4. Phút tưởng niệm Huynh trưởng quá cố
 5. Lời tiễn biệt của đại diện Tổ chức
 6. Nghi thức thu kỳ hiệu (nếu có): – Toán thu kỳ vào vị trí – Tuyên khẩu hiệu Phật tử – Đáp tinh tấn – Toán thu kỳ bắt ấn chào – Thu kỳ hiệu – Trưởng toán thủ kỳ nhận kỳ hiệu trao về cho Đại diện Tổ chức hoặc Ban Tổ chức Tang lễ. – Đại diện Tổ chức hoặc Trưởng Ban Tổ chức Tang lễ trao kỳ hiệu về cho Tang quyến.
 7. Lời cảm tạ của Tang quyến
 8. Nghi thức dây thân ái
 9. Tuyên khẩu hiệu tinh tấn – Đồng loạt bất ấn chào tiễn biệt.

Chương trình lễ thọ tang:

 1. Niêm hương bạch Phật – Đảnh lễ tam bảo
 2. Niêm hương trước linh đài phụng thỉnh chơn linh
 3. Cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam
 4. Phút tưởng niệm
 5. Lời mở đầu buổi lễ (Thưa cùng tang quyến để phân ưu và xin thọ tang)
 6. Lời cảm niệm thọ tang
 7. Chí thành đảnh lễ chơn linh 02 lễ thọ tang
 8. Nghi thức thọ tang
 9. Tuyên tụng nguyện sang tây phương – Hồi hướng công đức
 10. Nhiễu quan tiễn biệt.

 

Leave a Reply